Centerpartiet kräver besked från landsbygdsministern

Kristina Yngwe, vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, kallar in Sven-Erik Bucht till utskottet. Med den ihållande torkan måste regeringen agera. Centerpartiet efterlyser därför en kriskommission för att stötta svensk livsmedelproduktion.

– Jag har bett att minister Sven-Erik Bucht ger oss i Miljö- och jordbruksutskottet en uppdatering om läget är för svenskt lantbruk samt på vilket sätt regeringen arbetar med att stötta och underlätta för svensk livsmedelsproduktion i denna extrema situation. Bucht har utlovat ett krispaket till svenska lantbrukare och jag förutsätter att han kommer konkretisera detta innan utskottsmötet, säger Kristina Yngwe.

Centerpartiet har redan tidigare lyft behovet av en kriskommission med aktörer från olika delar av livsmedelskedjan som kan hitta åtgärder både på lång och kort sikt.

– Vi vill se att regeringen kallar samman en kriskommission där t ex konsumenter, handeln, slakt, politik, myndigheter och lantbruksnäringen ingår. Vi måste alla hjälpas åt att tänka nytt under dessa extrema omständigheter, säger Kristina Yngwe

Även Eskil Erlandsson, landsbygdspolitisk talesperson och vice ordförande i EU-nämnden, har ställt krav på Sven-Erik Bucht att önskemålen från svenska bönder förs fram i EU.

– Bönderna måste få veta om de kan få sina ordinarie ersättningar plus extra från krisfonden. De måste också få kännedom om utbetalningarna kan ske tidigare och om beloppen blir högre. Vi behöver även få svar om regler kring att köpa in foder inför hösten”, säger Eskil Erlandsson

I Centerpartiets egen livsmedelsstrategi presenterade vi över 90 konkreta förslag för att långsiktigt stärka det svenska jordbruket. Här är några förslag:

  • I vårbudget presenterade vi ett bondepaket med sänkt arbetsgivaravgift, höjd återbetalning av dieselskatten och en satsning på grön omställning, allt för att stärka konkurrenskraften och minska sårbarheten inom jordbruket.
  • Mer konsumentupplysning om matens ursprung för att förmedla kunskapen om den låga antibiotikaanvändning och låga klimatpåverkan som svenskt jordbruk har.
  • Alla offentligt drivna kök ska drastiskt öka andelen svensk mat.
  • Under denna mandatperiod har regeringen sett till att bönderna har fått höjda skatter och mer regler. Vilket försämrat för böndernas lönsamhet. Det måste få ett stopp. Bönderna måste ha bättre villkor
  • Inför inte det regeringens föreslagna kilometerskatt som försvagar konkurrenskraften i svensk livsmedelsproduktion.

 Läs mer om vår politik för livsmedelsproduktion

Ta del av Centerpartiets livsmedelsstrategi