10 Alliansförslag för starkare civil beredskap

Storbränderna runt om i landet har fått tusentals frivilliga att engagera sig och genomföra heroiska insatser. Samtidigt visar bränderna på nödvändigheten av att Sverige får en starkare civil beredskap. I dag presenterar Alliansen 10 förslag för detta, bland annat att frivilligorganisationer som Hemvärnet och deltidsbrandmännen, ska få bättre material och resurser.
– Nu är det viktigt att vi står samlade och har fokus att lösa den akuta situationen, men det är tydligt att det långsiktigt behövs en starkare och mer samordnad krisberedskap i hela landet, säger Annie Lööf.

Den senaste tidens bränder och torka visar att det är nödvändigt att stärka Sveriges krisledningsförmåga. Alliansen presenterar därför 10 förslag som rör såväl statens roll, styrning och ledning vid kriser som hur man ska förbättra villkoren för alla de frivilligorganisationer som kan hjälpa till.

– Brandmän, såväl heltids som deltidsbrandmän, hemvärn, ideella eldsjälar från hela landet har kraftsamlat denna sommar och gjort stora hjälteinsatser. Vi vill uppmuntra fler att kunna hjälpa till och de ideella krafterna är avgörande, säger Annie Lööf.

Bland annat föreslår Alliansen ett förstärkt hemvärn. Antalet personer inom hemvärnet ska öka från 21 000 till 30 000, hemvärnet göras om till en egen försvarsgren och få bättre material. Alliansen vill också bygga ut utbildningen av räddningstjänstpersonal och skjuta till de nödvändiga medel som behövs, samt förbättra villkoren för deltidsbrandmän.

– Vi vill se fler deltidsbrandmän, såväl kvinnor som män, i hela landet, det skulle underlätta för många kommuner vid civila kriser runt om i hela landet. Då krävs bättre villkor så det är möjligt att kombinera sitt vanliga jobb med uppdraget som deltidsbrandman, säger Annie Lööf.

Tio Alliansförslag för starkare civil beredskap

1. Inrätta ett nationellt säkerhetsråd under statsministern

2. En snabbare och tydligare statlig krisledning

3. Satsning på nationell brandbekämpningsförmåga från luften

4. Tydliggör Försvarsmaktens roll i samband med civila kriser

5. Inför särskild lagstiftning om hur civila kriser ska hanteras

6. Förstärk hemvärnet

7. Bygg ut utbildning av räddningspersonal

8. Förbättra villkoren för deltidsbrandmän

9. Etablera en nationell krisfond

10. Återinför möjligheten till statligt stöd för skogsbrandsbevakning

Vill du läsa mer?

Här hittar du Alliansens hela åtgärdsprogram för starkare civil beredskap. , 78.5 kB.