Över 5 miljarder i krispaket till lantbruket

Den torka som uppstått i sommar har skapat en kris hos de svenska bönderna – och därmed ett problem för hela det svenska samhället. Annie Lööf har i dag presenterat en rad kraftfulla åtgärder, både för att möta böndernas akuta problem och för att på lång sikt skapa ett konkurrenskraftigt svenskt lantbruk.

– Centerpartiet har sedan vi grundades varit ett parti som stått upp och tagit fajten för svenska bönder. Det fortsätter vi nu att göra, säger C-ledaren.

Sommarens torka har gjort att det svenska lantbruket befinner sig i kris. Varje dag utan regn gör att situationen blir svårare. Torkan har gjort att många fått se sina skördar torka bort.

En kris hos de svenska bönderna är ett problem för hela det svenska samhället. Livsmedelsförsörjningen handlar om vår säkerhet. Vi måste alla ha mat för att överleva och fungera. Samtidigt är svensk livsmedelsproduktion helt avgörande för jobb och tillväxt på landsbygden.

Centerpartiet har därför i dag presenterat en rad förslag för att stärka svenska bönders ekonomi, både akut och långsiktigt.

– Svenska bönder behöver lägre kostnader, konkurrenskraftiga villkor och minskat regelkrångel. Men de behöver också ett politiskt ledarskap som kan göra det som krävs för att här och nu åtgärda den exceptionella situation som uppstått till följd av torkan, säger Annie Lööf.

På en pressträff på Tarby Gård i Vallentuna berättade C-ledaren om satsningar på totalt 5,3 miljarder för att komma tillrätta med de akuta problemen.

Dels handlar det om en satsning på generellt stöd till lantbrukare med ko, nöt, lamm och växtodling.

– Vi dubblerar regeringens kompensation per vuxet djur. Vi ser också att regeringen avvaktar med stöd till Sveriges växtodlare trots att krisen även för dessa är stor på grund av torkan. Därför satsar vi också på ett specifikt stöd till växtodling, säger Annie Lööf.

Parallellt med de akuta åtgärderna vill Centerpartiet att Sverige även lämnar in en ansökan till EU-kommissionen om att kunna ge statsstöd i större omfattning till det svenska lantbruket.
– Centerpartiet vill att Sverige lämnar in en ansökan till EU-kommissionen om att kunna ge ett större statsstöd till det svenska lantbruket än vad som är tillåtet i dag. Ansökan bör lämnas in snarast och sedan gäller det att vi har kraften att agera. EU behöver ge oss möjligheten att fullt ut hjälpa de svenska bönderna, säger Annie Lööf.

På pressträffen presenterades även fler åtgärder för att komma tillrätta med krissituationen i det svenska lantbruket, bland annat en sänkning av slakteriavgifterna och ett tillfälligt transportbidrag på foder.

Läs rapporten här , 735.5 kB.