Centerpartiet satsar miljarder på minusutsläpp

Bild

En mångmiljardsatsning på minusutsläpp – genom ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären. Den gröna nyheten släppte Annie Lööf i sitt tal på Centerpartiets valkonvent, där också partiets valmanifest ”Nytt ledarskap för Sverige framåt” presenterades.
- Vi kan ta på oss den gröna ledartröjan i denna fråga, säger Annie Lööf

I dag inleddes Centerpartiets valkonvent, som öppnades med att Annie Lööf höll tal. Hon presenterade bland annat en stor satsning på ny teknik för att skapa minusutsläpp.

Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet. På det sättet kan vi inte bara minska utsläppen – utan till och med ta bort dem från atmosfären.

Centerpartiet vill satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och ett avdrag på 1000 kronor per ton lagrad koldioxid för företag som använder tekniken med minusutsläpp.

– Klimatförändringarna händer här och nu. Läget är så akut att det inte räcker med att bara minska utsläppen. Vi måste använda ny teknik som kan ta bort utsläpp från atmosfären. Om klimatmålen ska nås måste vi få till minusutsläpp, säger Annie Lööf.

På valkonventet presenterades också Centerpartiets valmanifest, som går under namnet ”Nytt ledarskap för Sverige framåt”. Manifestet fokuserar på tre områden som är särskilt viktiga för Centerpartiet i den stundande valrörelsen:

 • Framåt för ett Sverige som håller ihop.
 • Framåt för ökad trygghet.
 • Framåt för en grön framtid.

Valet i september kommer att vara ett värderingsval, vilket får stort utrymme i valmanifestet.

– En röst på Centerpartiet är en röst mot populism, extremism och främlingsfientlighet. Det är en röst för ökad frihet och jämställdhet. En röst för minskad otrygghet, för medmänsklighet och öppenhet. En röst för allas lika värde, säger Annie Lööf.

I sitt tal lyfte C-ledaren en aktuell samhällsfråga som är starkt kopplad till värderingar, nämligen regeringens neddragningar på personlig assistans.

– Trots att barn inte kan andas själva får de inte hjälp. Andning ses nämligen inte som ett grundläggande behov. Barn som själva inte har förmågan att dra ner luft i sina lungor har fått assistansen neddragen, sade Annie Lööf.

– Centerpartiet går till val på att förändra lagstiftningen. Barn som inte kan andas själva ska ha lagstadgad rätt till assistans, sade Lööf på Centerpartiets valkonvent.

Läs Centerpartiets valmanifest Nytt ledarskap för Sverige här , 717.3 kB.. , 717.3 kB.

Centerpartiets prioriteringar

Under nästa mandatperiod kommer Centerpartiet särskilt arbeta för att:

 • Försvara demokratin mot främlingsfientlighet, islamistisk fundamentalism, vänsterextremism och nazism. Där vi alltid verkar för kvinnor och mäns lika rättigheter samt demokratiska fri-och rättigheter. Sverige ska vara ett medmänskligt land.
 • Genomföra långsiktiga och ansvarsfulla reformer för arbetsmarknad, bostadsmarknad, skatter och migration.
 • Minska klyvningen av arbetsmarknaden och förbättra integrationen. Alla som kan arbeta ska jobba och försörja sig själva.
 • Öka företagandet och förstärka Sveriges konkurrenskraft.
 • Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Hela Sverige måste få möjlighet att bidra och utvecklas.
 • Korta vårdköerna och skapa en närmare vård med primärvården i fokus i hela landet.
 • Öka tryggheten och minska brottsligheten genom att såväl bekämpa som förebygga brott.
 • Träffa en bred överenskommelse om en långsiktig migrationspolitik, som förenar ordning och reda med humanism och medmänsklighet.
 • Stärka det civila och militära försvaret och förbättra beredskapen och förmågan att möta kriser och naturkatastrofer i hela landet.
 • Ställa om till gröna transporter och ersätta fossil energi med förnybart. Östersjön ska bli friskare och vi ska få levande sjöar och vattendrag.

Läs rapporten Stoppa utsläppen inte utvecklingen , 165.9 kB.