C vill satsa på mobila ungdomsmottagningar

Centerpartiet vill satsa 50 miljoner kronor på att ge landstingen i uppdrag att utveckla mobila ungdomsmottagningar.
– En ung tjej som växer upp på landsbygden ska också få hjälp när hon mår dåligt eller vill ha hjälp med exempelvis preventivmedel. Centerpartiet vill därför skapa förutsättningar för nya typer av mobila ungdomsmottagningar som gör att stöd kan finnas närmare ungdomar runt om i hela landet, säger Annie Lööf.

Stora delar av landet består av glest befolkade områden, där människor inte alltid har nära tillgång till vård. Den växande psykiska ohälsan bland unga gör att det behövs fler lättillgängliga insatser för att ge hjälp i tid.

Då det inte alltid är möjligt att ha fysiska mottagningar på plats, vill Centerpartiet satsa på att öka tillgången till mobila ungdomsmottagningar i de delar av landet där det behövs. Vi vill därför satsa 50 miljoner kronor som landsting och regioner får ta del av och i samverkan med kommunerna utveckla mobila lösningar för att fler unga ska nås av ungdomsmottagningarnas verksamhet.

– Människor ska inte behöva flytta för att komma närmare välfärden utan vi måste försöka ta välfärden närmare människor där de bor idag. Då måste vi hitta nya lösningar. Vi vill därför se fler mobila ungdomsmottagningar runt om i landet som kan ge unga människor på landsbygden den hjälp de har rätt till, säger Annie Lööf.

Varje landsting/region får själva välja i vilken form man vill utveckla mobila lösningar. Det kan till exempel handla om bussar eller lastbilar som reser runt på olika orter i likhet med Blodbussen och TBE-bussarna. Det skulle också kunna ske i form av pop-uplokaler eller genom att personal från ungdomsmottagningarna besöker grund- och gymnasieskolorna via elevhälsan.

– Landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas och det måste bli enklare för unga människor att växa upp på landsbygden.