Framtidstro för landsbygden framåt!

På många sätt går det bra för Sverige, men inte på alla. I orter runt om i landet är utvecklingen på väg åt fel håll. Sveriges framgångar måste komma hela landet till del. Människor på landsbygden betalar ofta högre skatt men får sämre service. Därför presenterar Centerpartiet en rad rejäla satsningar för att föra landsbygden framåt, bland annat vill vi se 1000 fler poliser i Norrland och ett landsbygdsavdrag som ger boende på landsbygden upp till 3000 kronor mer i plånboken per år.
– Den svenska landsbygden är Sveriges ryggrad. Men på många platser, inte minst här i Norrland, har staten vänt landsbygden ryggen. En röst på Centerpartiet är en röst för att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas, säger Annie Lööf

Vid en pressträff på familjen Fälldins gård i Ramvik i Ångermanland presenterade Annie Lööf rapporten ”Framtidstro för landsbygden Framåt!”. Den innehåller en rad skarpa förslag för landsbygden med särskilt fokus på Norrland. Bland annat en satsning på 1000 fler poliser i Norrland till 2024, utbyggnad av regionala järnvägar och avskrivning av studielån för den som bor i glesbygd. Dessutom presenterade Annie Lööf ett landsbygdsavdrag som ger upp till 3000 kronor mer i plånboken.

– Landsbygden drivs i stor utsträckning av människor, eldsjälar och föreningar. Vi behöver stötta de människor som kliver in och gör en enorm insats, när det offentliga inte finns där. Centerpartiet vill därför införa ett landsbygdsavdrag som skulle innebära upp till 3 000 kronor mer i plånboken för människor på landsbygden som är med i de samfällighetsföreningar som är helt avgörande för att grundläggande service fungerar i delar av landet, säger Annie Lööf

Många regioner i Norrland har en hög kommunalskatt sett till det nationella genomsnittet. Dessutom måste många som bor på landsbygden gå ihop i samfällighetsföreningar och betala en medlemsavgift för att sköta gemensamma områden som underhåll av gatubelysning och vägar – samhällsservice som i städerna finansieras via kommunalskatten. För att kompensera de boende på landsbygden för dessa extra kostnader och stötta alla dessa eldsjälar, vill Centerpartiet införa skatteavdrag för medlemmar i samfällighetsföreningar.

– Allt för mycket av debatten utgår från ett perspektiv där Norrland och övriga landsbygden glöms bort. Vi vill med den här rapporten presentera en väg framåt för bättre infrastruktur, fler poliser, närmare vård och mer självbestämmande för Norrland. Norrland förtjänar, precis som övriga Sverige, att känna framtidstro och då måste politiken göra mer än dagens regering gör, säger Annie Lööf.

Norrlandsrapporten innehåller sammanlagt 8 konkreta förslag, bland annat 500 miljoner kronor på en riktad tågsatsning. Dessutom vill Centerpartiet säkra tryggheten med fler läkare och poliser, och låta mer av det värdet som skapas i Norrland stanna kvar genom att skatteintäkterna från vatten- och vindkraft stannar i regionerna.

Norrlandsrapporten innehåller följande förslag:

1. Fler fasta läkarkontakter och bättre läkartäthet i Norrland

2. Mobila ungdomsmottagningar i Norrland

3. Fler poliser i Norrland

4. Avskrivning av studielån för den som arbetar i glesbygdskommun

5. Åtgärdspaket för bättre vägar i norra Sverige

6. Åtgärdspaket för bättre järnvägar i norra Sverige

7. Värden från naturresurser ska stanna där de skapas

8. Landsbygdsavdrag för likvärdig service och mer pengar i plånboken för människor på landsbygden

 

Här kan du läsa mer om landsbygdsavdrag och hela rapporten:

”Framtidstro för landsbygden framåt”. , 609.6 kB.