15 Alliansförslag för fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag

I dag träffades Alliansledarna i Malmö och besökte arbetsmarknadsprojektet Boost by FC Rosengård. I samband med detta, presenterade Alliansen 15 nya förslag från reformagendan för att Sverige ska få fler nya jobb, bättre matchning och kompetensförsörjning, förbättrad integration och fler växande företag. – Sverige håller på att delas. Vi måste öppna dörren till första jobbet och ge småföretagen möjlighet att anställa, säger Annie Lööf.

På många sätt går det just nu bra för Sverige. Men trots en god konjunktur, stark efterfrågan på arbetskraft samt en ökande sysselsättning har tudelningen på arbetsmarknaden ökat. Särskilt utrikes födda och de som saknar gymnasiekompetens drabbas mer än andra. Att integrationen förbättras är avgörande för att Sverige ska kunna pressa tillbaka det utanförskap som nu – trots högkonjunkturen – förstärks och fördjupas.

– En ny underklass håller på att växa fram, med hundratusentals människor som står utan jobb. Detta är en av Sveriges största utmaningar på väldigt länge. För att motverka klyvningen krävs kraftfulla reformer. Det är nu, innan lågkonjunkturen är här, som dessa reformer måste sjösättas, säger Annie Lööf.

Det är sett i detta ljus som Alliansledarna i dag presenterar 15 reformförslag för fler jobb, stärkt integration och goda villkor för Sveriges företag. Bland annat föreslås Inträdesjobb, att det ska bli möjligt att jobba under asyltiden, tredubblat tak för RUT-avdrag till 75 000 kronor och att man inför en ny form av visum som underlättar för kompetensinvandring. Fler behöver kunna ta steget till entreprenörskap genom bland annat sänkt aktiekapital, vi måste underlätta generationsväxling och förbättra reglerna för personaloptioner så fler företag omfattas.

– För Centerpartiet och Alliansen är det en självklarhet att Sverige behöver ett företagsklimat i världsklass. Med högre ställda förväntningar på såväl de nyanländas ansträngning som på samhällets insatser kan vi lyckas bättre med integrationen , säger Annie Lööf.

– Vi står för den handlingskraft och det ledarskap som för Sverige framåt.

Här kan du läsa hela rapporten. , 69.9 kB.

Alliansen vill:

 1. Införa Inträdesjobb för att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Det är en förenklad anställning för nyanlända de fem första åren i Sverige och för unga upp till 23 år utan gymnasieexamen. Lönen uppgår till 70 procent av rådande ingångslön i branschen, anställningen får innehas i maximalt tre år och arbetsgivaravgiften slopas under lika lång tid.
 2. Tredubbla taket för RUT-avdraget till 75 000 kronor, samt bredda avdraget till att inkludera trygghets-, tvätt- samt flytt- och hämttjänster. Ett mer generöst avdrag för äldre ska utredas.
 3. Lägga ner Arbetsförmedlingen och ersätta den med en ny, mindre statlig myndighet. Matchningsfunktionen ska öppnas upp för fristående, etablerade, aktörer som ersätts efter resultat i form av varaktigt jobb, så att stödet till de arbetssökande blir mer effektivt. Stödet till personer med funktionsnedsättning ska värnas fullt ut.
 4. Underlätta omstart senare i arbetslivet genom att stärka möjligheterna till vidareutbildning och omställning. Bland annat genom att se över hur studiemedelssystemet kan ändras så att den som är äldre eller har högskoleexamen får ökade möjligheter till att studera även senare i livet.
 5. Göra det möjligt att arbeta under asyltiden, samt se till att samhälls-introduktion och undervisning i svenska blir obligatoriskt från dag ett i Sverige. Mer och förbättrad samhällsorientering – i 100 timmar – som börjar redan under asyltiden ska införas.
 6. Förbättra svenskundervisningen genom en individuell prestationsplan, ökad nivåindelning och fler och bättre Sfi-anordnare som ersätts efter resultat. Möjligheterna att lära sig yrkessvenska på jobbet samt att kombinera Sfi och yrkesvux ska förstärkas.
 7. Skärpa aktivitetskraven under etableringen. Ersättningen ska sänkas i större omfattning än i dag då man utan giltigt skäl inte deltar i etablerings-insatser, för att öka kraven på egna ansträngningar.
 8. Verka för högre kvalitet på utbildningsanordnare i vuxenutbildningen under offentlig tillsyn, att ersättningssystemet ska vara prestationsbaserat och att den studerande i högre grad får välja bland dessa anordnare.
 9. Införa obligatorisk språkförskola för nyanländas barn, för att inga barn ska börja grundskolan utan att kunna svenska.
 10. Korta handläggningstiderna och stärka resurserna till validering och komplettering av akademiska utbildningar.
 11. Utreda en kraftig förenkling av beskattningen samt regelverket för mikroföretagande och sänka aktiekapitalet till 25 000 kronor, så att fler kan ta steget till entreprenörskap.
 12. Stärka regelförenklingsarbetet, bland annat genom att EU-lagstiftning som grundregel enbart ska införas på miniminivå, och arbeta efter principen ”en regel in – en regel ut”.
 13. Underlätta generationsväxling genom att ta bort den extra beskattningen, jämfört med om företaget säljs till någon utomstående.
 14. Förbättra reglerna för personaloptioner så att fler företag omfattas, så att fler medarbetare kan bli delägare. Ett mer långtgående system ska utredas, för att säkra kompetensförsörjningen i svenska företag.
 15. Underlätta för kompetensinvandring, genom att införa en ny form av visum – för att söka jobb eller starta företag – för högutbildade och experter samt korta handläggningstiderna vid arbetskraftsinvandring och sätta stopp för kompetensutvisningar.