C: Krafttag mot extremism och nazism

– Våra fri- och rättigheter har gränser. Nazister marscherar på våra gator och vill avskaffa demokratin. Vi måste sätta hårt mot hårt och ta detta hot på allvar. Det är dags att ta krafttag mot de organisationer som vill tillgripa våld. Väljer man att engagera sig i en våldsbejakande organisation ska man kunna straffas för det, sa Annie Lööf när hon idag presenterade sju förslag för stärkt skydd mot nazism och extremism.

Nazisterna i NMR utnyttjar vår demokratiska valrörelse till att synas, växa och rekrytera fler medlemmar. De marscherar i uniform, hotar och misshandlar oskyldiga och hindrar människor från att uttrycka sig fritt genom hot och våld. Framförallt judar och judinnor, människor med utländsk bakgrund och HBTQ-personer är särskilt utsatta när 1900-talets mörkaste historia gör sig påmind.

För att möta detta hot med kraft presenterar Centerpartiet nu fler skarpa förslag för stärkt skydd mot nazism och extremism. Vi vill bland annat att kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationers verksamhet, nolltolerans mot brott vid demonstrationer samt skarpare krav för demonstrationstillstånd.

Sammanlagt satsar Centerpartiet 150 miljoner över tre år på att bekämpa nazism och skydda samhället från våldsbejakande extremism.

– Det är allvar nu. Samhället kan inte längre stå vid sidan och passivt se på när NMR lockar unga människor till sin våldssekt, marscherar hotfullt på våra gator eller skrämmer fredliga organisationer. Vi kan inte acceptera att nazisterna rekryterar barn och ungdomar på svenska skolgårdar. Nu krävs det åtgärder för att motverka och trycka tillbaka deras aktiviteter, säger Annie Lööf.

Centerpartiet föreslår också en rad åtgärder för att öka kunskapen och motståndskraften hos unga. Bland annat vill C att skolan bör kontakta hemmet om ett barn visar tecken på extremism och radikalisering, skjuta till resurser till ideella organisationer för utbildning samt till hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

– Vi behöver bekämpa nazisterna med fakta. Genom att sprida historien om nazismens brott kan vi försvåra för NMR att nå fram med sina historieförfalskande lögner. Därför är det viktigt att prioritera satsningar för att nå ut med information till barn och unga i tid, säger Annie Lööf.

Centerpartiets sju förslag för stärkt skydd mot nazism och extremism:

 

  1. Kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationers verksamheter
  2. Nolltolerans mot brott vid demonstrationer
  3. Skarpare krav för demonstrationstillstånd
  4. Kontakta hemmet om barn och unga visar tecken på extremism och radikalisering
  5. Tillför resurser för utbildning om extremism och förintelsen till ideella organisationer
  6. Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser
  7. 90 miljoner över tre år på att stärka säkerheten i lokaler som tillhör trossamfund och utsatta organisationer i civilsamhället

För dig som vill läsa mer:

Vi måste ta nazismens och antisemitismens framfart på allvar innan den får grepp om människor.

Det behövs nya krafttag, både på kort och lång sikt, mot hetsande och splittrande rörelser som vill förstöra vår demokrati. Rättsstaten måste markera kraftfullt här och nu när antisemitism och nazism visar sig med full kraft och vi behöver öka säkerheten för de organisationer som är utsatta för NMR:s hatiska agerande. Vi vill också öka kunskapen hos unga människor så att de ska kunna stå emot en av historiens skadligaste ideologier samt hjälpa civilsamhället att fortsätta sitt viktiga arbete i människors vardag. Sammanlagt satsar Centerpartiet 150 miljoner över tre år på att bekämpa nazism och skydda samhället från våldsbejakande extremism.

1. Kriminalisera deltagande i våldsbejakande organisationers verksamheter

Demokratin angrips av grupper som vill påverka med våld och hot. Vi måste skydda de enskilda människor som drabbas direkt av angreppen, och skydda alla andra från attacker mot vår demokrati. Ett kriminaliserande av deltagande i våldsbejakande organisationers verksamheter bör inkludera NMR, men också den autonoma vänstern och islamistiska organisationer.

2. Nolltolerans mot brott vid demonstrationer

Tyvärr grips, utreds och fälls för få som begår brott i samband med demonstrationer och manifestationer från våldsbejakande organisationer. Detta måste få ett slut. Ordningslagen ger utrymme för polisen att ingripa när man ser att det begås brott under en demonstration. Till exempel kan de lansar NMR bär utgöra brott mot knivlagen och Tyrrunan torde utgöra hets mot folkgrupp. Polisen behöver mer resurser men också tydligare riktlinjer från regeringen om att även mindre brottslighet i samband med dessa demonstrationer ska vara prioriterad verksamhet. Nolltolerans mot brottslighet vid demonstrationer och manifestationer måste gälla.

3. Skarpare krav för demonstrationstillstånd

För att mota tillbaka de våldsbejakande organisationer måste samhället markera än tydligare än idag. Det finns möjlighet i ordningslagen att ställa krav eller till och med att säga nej till demonstrationer när man vet att det till exempel har gått våldsamt till förut, men det sker det inte tillräckligt ofta.

4. Kontakta hemmet om barn och unga visar tecken på extremism och radikalisering

Skolan bör kontakta hemmet om ett barn visar tecken på extremism och radikalisering. Det behövs tydligare instruktioner till lärare och annan skolpersonal om att kontakta föräldrarna om man är orolig till exempel för att barnet radikaliseras.

5. Tillför resurser för utbildning om extremism och förintelsen till ideella organisationer

Barn och unga behöver hjälp att stå emot kraften från extremistiska ideologier. Vi vill tillskjuta 30 miljoner kronor över tre år för utbildningsinsatser inom idrottsrörelsen och andra ideella organisationer för att motverka nazism och annan extremism.

6. Hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

När nazistiska organisationer ökar aktiviteten måste vi satsa för att fler unga ska rustas med kunskap för att stå emot NMR och andra antidemokratiska krafter. Vi vill att fler skolor och andra aktörer ska kunna göra hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser och satsar därför 30 miljoner kronor på detta under tre år, en fördubbling gentemot regeringen.

7. 90 miljoner över tre år på att stärka säkerheten i lokaler som tillhör trossamfund och utsatta organisationer i civilsamhället

Efter ett flertal hot från nazister beslutade judiska föreningen i Umeå att lägga ner sin verksamhet. Det är oacceptabelt att en fredlig organisation ska känna sån rädsla för sina medlemmars säkerhet att den inte kan fortsätta. Dessa organisationer och deras medlemmar har rätt att känna trygghet och därför behöver stödet för att stärka säkerheten öka. Det är 10 miljoner mer än regeringen per år.

Läs hela rapporten här , 257.7 kB.