C: Personer med funktionsnedsättning måste få bättre villkor

”Sverige är ett rikt land. Vi har råd att värna de mest utsatta i samhället. Trots det rapporteras det nu om kommuner som tvingas bygga barnhem för barn med funktionsnedsättning. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.”
Det skriver Annie Lööf och Anders W Jonsson på DN debatt och föreslår förbättringar på fyra områden.

När staten sviker läggs ekonomiska bördan över på kommunerna. När barn förlorat rätten till statlig assistans mäktar deras föräldrar inte alltid med den dygnet-runt-hjälp som många gånger krävs. Problemen finns i hela Sverige. I en kartläggning av SVT sa över hälften, 113 av de 213 kommuner som svarat, att de nu har stora svårigheter att ge den hjälp till familjerna som behövs för att dessa barn ska kunna bo kvar hemma.

Regeringen har denna mandatperiod vridit tillbaka utvecklingen för personer med funktionsnedsättning. LSS-reformen som ger människor med funktionsnedsättning möjligheten att leva ett bra liv har varit hårt ansatt av Socialdemokraternas besparingsiver.

Centerpartiet vill återupprätta intentionerna med LSS och ge fler människor med funktionsnedsättning rätt till jobb och utbildning. Vi kommer därför att gå till val på att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga utifrån fyra områden:

  1. Stärk den personliga assistansen
  2. Utöka rätten till sysselsättning och utbildning
  3. Större valfrihet för brukarna
  4. Samhällslön för de mest utsatta

Ett samhälles anständighet avgörs av hur vi tar hand om de mest utsatta. Vi är många som undrar var Socialdemokraternas solidaritet med de svagaste har tagit vägen. Centerpartiet går till val på att stärka den personliga assistansen, öka möjligheterna till sysselsättning och utbildning samt att öka valfriheten för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Det är en politik för frihet och medmänsklighet som för Sverige framåt.

Läs hela artikeln på DN Debatt här.