C: Halv miljard extra per år på bättre förlossningsvård

– Alla kvinnor ska ha rätt till en trygg förlossning oavsett var i landet de bor. Vi vill lägga en halv miljard kronor extra årligen på förlossningsvården. Det är en viktig satsning för att öka jämställdheten och tryggheten för kvinnor, säger Annie Lööf.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, konstaterar i sin granskning av förlossningsvården att det ofta förekommer brister i eftervården. Det kan till exempel handla om amningshjälp, upptäckt och vård av bristningar eller stöd vid psykisk ohälsa efter förlossningen. Att nyblivna mammor ges stöd efter förlossning är viktigt för både mamma och barn. Men trots att det är så vanligt att drabbas av olika komplikationer av varierande grad, är det många kvinnor som inte får den hjälp de behöver. Då många kvinnor har långt till närmsta sjukhus, behöver vården i samband med förlossning och eftervård bli mer jämlik i landet.

– Många kvinnor drabbas av komplikationer, har behov av stöd vid till exempel amning eller drabbas av psykisk ohälsa efter förlossningen. Idag beror stödet de får på var de bor. Det är helt oacceptabelt, menar Annie Lööf.

Centerpartiet vill årligen satsa 200 miljoner kronor på särskilda karriärtjänster för barnmorskor och 300 miljoner kronor på att öka tillgången till eftervård och amningsstöd.

– En tryggare förlossningsvård kräver fler barnmorskor. Arbetsmiljön måste därför förbättras och lönerna höjas. Vi vill införa karriärtjänster för barnmorskor vilket skulle innebära 5000 kronor mer i lön varje månad för 2500 barnmorskor, säger Annie Lööf.

Förutom att tillföra förlossningsvården en halv miljard årligen, vill Centerpartiet ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för att skapa förutsättningar för en mer jämlik förlossningsvård. Det måste skapas en större enhetlighet kring vad vården i samband med förlossning ska innehålla. På detta sätt kan alla kvinnor – oavsett var i landet de bor – känna sig mer trygga i att de får bästa möjliga vård och omhändertagande.

Läs mer här

Förslaget

En halv miljard för en tryggare förlossning och eftervård i hela landet

  • 200 miljoner kronor per år på särskilda karriärtjänster för barnmorskor.
  • 300 miljoner per år på att ge nyblivna mammor bättre tillgång till stöd efter förlossning, genom att öka tillgången till eftervård och amningsstöd.
  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvård och eftervård för att alla kvinnor i hela landet ska få en mer jämlik vård i samband med förlossning.