C lovar jämställda löner i staten, satsar 6,4 miljarder

– Centerpartiet tar ansvar för jämställdheten och avsätter därför över 6 miljarder kronor för att helt utjämna de oförklarliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män i den statliga sektorn, säger Annie Lööf när hon presenterade Centerpartiets nya vallöfte.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män var förra året (2017) 11,3 procent. En kvinna tjänar i genomsnitt 4.000 kronor mindre i lön varje månad när alla deltidslöner är uppräknade till heltidslöner och alla timlöner är omräknade till månadslöner.

– De oförklarliga löneskillnaderna innebär att kvinnor förlorar närmare 2 miljoner jämfört med män, sett över ett arbetsliv. Det är naturligtvis helt orimligt, säger Annie Lööf.

Centerpartiet går därför till val på att under kommande fyra år få bort de oförklarliga löneskillnaderna i den statliga sektorn och avsätter 6,4 miljarder på att uppnå jämställda löner i staten till 2022.

Centerpartiet kommer också att arbeta för att säkra jämställda löner även i privat sektor och kommuner och landsting:

– Jämställdhet handlar om ledarskap. Jag tänker därför också i regeringsställning ta initiativ till en diskussion med parterna, kommuner, landsting och privat sektor, för att inskärpa vikten i att de också prioriterar arbetet med att avskaffa de oförklarliga löneskillnaderna. Jag vill också att nästa regering, tillsammans med parterna, diskutera hur vi långsiktigt kan arbeta med de strukturella löneskillnaderna. Vi kan inte nöja oss med mindre än jämställda löner, säger Annie Lööf.

– När min dotter frågar mig vad jag gjorde för jämställdheten vill jag kunna säga att jag stod upp för jämställdheten och att jag var med och drev fram jämställda löner i staten, säger Annie Lööf.

Läs hela förslaget här , 2.6 MB..