Annie Lööf: Vi tar striden mot populisterna

– Nu inleder Centerpartiet vår valspurt. Vi kommer kampanja för anständigheten tills vallokalerna stänger . För att ge populister och extremister så lågt stöd i valet som möjligt och för att inte ge dem inflytande över nästa regering. För att Alliansen ska få ett så stort samlat stöd som möjligt, säger Annie Lööf när hon tillsammans med Michael Arthursson på Stockholm Centralstation inledde valspurten.

I många länder i Europa ser vi hur populister till höger och till vänster har tagit mer plats i politiken och parlamenten. Det finns tyvärr många exempel; Polen, Ungern, Italien, Österrike, Spanien, Nederländerna och Tyskland. Populistpartiernas framväxt bidrar till att förgrova den politiska debatten, leta syndabockar istället för lösningar och försvåra handlingskraftiga parlamentariska majoriteter. I Sverige finns det nu risk för att populister till vänster och till höger kan få uppemot 30 % av rösterna och mandaten i riksdagen. Det är allvar nu.

– Det ska inte få vara populister vare sig till höger eller vänster som ska få diktera villkoren för svensk politik. Extremister och populister är Centerpartiets ideologiska motpoler, oavsett vilken kant de befinner sig på. Det är vår uppgift att se till att de får så lågt stöd som möjligt i valet och att de hålls borta från regeringsinflytande, Säger Annie Lööf, partiledare (C).

Centerpartiet går till val för värderingar om medmänsklighet och jämställdhet. För en vård i hela landet, för grön tillväxt, för att utveckla landsbygden och för att små företag ska ha stora möjligheter. Detta val är ett tydligt värderingsval, som också kommer synas i vår spurtkampanj. Det är ett val om vilken väg Sverige ska ta. Centerpartiets besked är enkelt. Vi behöver ett maktskifte. Alliansen är vårt alternativ.

– Under den sista veckan kommer Centerpartister möta 1,5 miljon väljare. Vårt budskap är enkelt: Vi står upp för medmänsklighet, frihet och trygghet. Vi står upp mot populism och extremism. Och vi är beredda att axla ansvaret för att ta Sverige framåt, Avslutar Michael Arthursson, partisekreterare (C).

Läs rapporten här , 1.9 MB.