Nytt C-förslag: 120 miljoner på kvinnors hälsa

– När Sverigedemokraterna vill begränsa aborträtten och inskränka kvinnors makt över sina egna kroppar vill Centerpartiet istället ta jämställdheten framåt. Vi behöver stärka kvinnors rättigheter i samhället, och att öka kunskapen om kvinnors hälsa är en viktig del i det arbetet, säger Annie Lööf.

Centerpartiet vill därför satsa 120 miljoner på att öka kunskaperna i vården kring kvinnors hälsa, med särskilt fokus på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Det är ett fördubblat stöd mot hur det ser ut idag.

– Det är 2018 nu, och mycket går framåt. Men när det kommer kvinnors hälsa så stoppar många fortfarande huvudet i sanden. Vi behöver bryta tabut och öka kunskapen om kvinnors reproduktiva hälsa. Det är en jämställdhetsfråga, säger Annie Lööf.

Steg för jämställdhet görs på många fronter men när det kommer till samhällets kunskap om kvinnors hälsa har insatserna historiskt sett varit lägre. Kvinnors sjukdomar blir ofta avfärdade och svåra smärttillstånd normaliseras. Det behövs satsas mer på forskning om till exempel endometrios – en sjukdom som orsakar mycket svåra smärtor och fertilitetsproblem och som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Det finns idag inget botemedel mot endometrios.

– Kunskapen om kvinnors hälsa skiljer sig från vårdplats till vårdplats. Beroende på var du bor riskerar du att inte få rätt hjälp, när de senaste forskningsrönen inte nått ut. Därför vill vi satsa på att ta fram nationella kunskapsstöd och riktlinjer om kvinnors hälsa för en jämlikare vård för kvinnor i hela landet, säger Annie Lööf.