Möt Martina Johansson, nyvald riksdagsledamot C

”Jag vill att alla människor ska kunna leva i frihet och trygghet.”

Trygghet är viktigt för mig och för mig betyder det bland annat att man kan lita på människorna runt mig. Privat är det en trygghet för mig att kunna leva tillsammans med min man och våra två barn. Tryggheten är något som jag även har med mig i politiken. Att vara öppen och ärlig i de diskussioner jag för och när jag fattar beslut. Det är även viktigt för mig i min ideologiska kompass.

Alla människors lika värde är en grundbult för mig och det återkommer i politiska beslut. Oavsett vem jag är så ska jag få möjligheten att klara skolan med godkända betyg, få tillgång till arbetsmarknaden, kunna leva mitt liv med vem jag vill men även att få den vård och omsorg jag behöver.

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

Jag brinner för alla människors lika värde i alla frågor. Det är viktigt att ha med det oavsett om man pratar om elevers möjligheter till undervisning, äldre personers behov av stöd i vardagen, tillgången till arbetsmarknaden eller människors rätt att söka asyl.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Jag började engagera mig politiskt i samband med att många människor kom från forna Jugoslavien och då som nu vill jag att alla människor ska kunna leva i frihet och trygghet. Centerpartiet stod för det.

Vad ser du mest fram emot med att vara riksdagsledamot den här mandatperioden?

Att få lära mig många nya saker och att kunna bidra till ett öppnare samhälle och ett samhälle där man känner trygghet istället för rädsla för det okända.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som riksdagsledamot?

Erfarenhet av att arbeta med politiska mål och att tåla att det kan ta tid innan man ser resultat.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?

Inspireras av personer som går sin väg och följer sitt hjärta.