Möt Jonny Cato Hansson, nyvald riksdagsledamot C

”Ett öppet och välkomnande land.”

Jag vill se ett samhälle som präglas av framtidstro, öppenhet och frihet. Ett samhälle där var och en utifrån sina förmågor får möjlighet att växa. Frågor om medmänsklighet, ökat självbestämmande och ett bättre företagsklimat är grunden i mitt politiska engagemang.

Jag vill:

1. Bidra till att människor ska få bestämma mer själva

2. Jobba för öppenhet och medmänsklighet

3. Att företagen får bättre villkor så att jobben blir fler

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

Jag brinner extra för att vi ska vara ett öppet och välkomnande land som präglas av värme och gemenskap. Där människor ses som en tillgång och utifrån sina förmågor ges möjligheten att växa.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Redan som ung hade jag ett stort samhällsintresse, därför kändes steget att bli medlem i ett politiskt ungdomsförbund naturligt. Valet föll på Centerpartiet för vår liberala ideologi och frihetliga politik.

Vad ser du mest fram emot med att vara riksdagsledamot den här mandatperioden?

Möjligheten att representera skåningarna i riksdagen och lyfta ur ett skånskt perspektiv viktiga frågor.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som riksdagsledamot?

Jag tar med mig erfarenheterna som kommunalråd och ordförande i Helsingborgs vård- och omsorgsnämnd.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?

Barack Obama. Han hade förmågan att genomföra ett värderingsskifte i frågor som HBTQ och allas lika rätt och värde.