Möt Sofia Nilsson, nyvald riksdagsledamot C

”Vi måste våga tänka nytt.”

Jag är sjuksköterska till yrket men under de senaste fyra åren har jag varit vice ordförande i kommunstyrelsen i Skånes gröna hjärta, Östra Göinge kommun. Som uppväxt och boende på landsbygden så drivs jag av visionen om ett Sverige som håller samman och som ger samma möjligheter för dig att bo, leva, arbeta, driva företag, ha tillgänglig vård och känna trygghet, oavsett var i landet du bor. Men för att vi ska nå dithän så måste vi våga tänka nytt, våga ifrågasätta och förändra de system som hämmar utvecklingen. Jag vill vara med och staka ut vägen framåt!

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

Som sjuksköterska brinner jag lite extra för vård- och omsorgsfrågorna. Att vi har en tillgänglig och jämlik vård i hela landet, att vi har valfrihet och att vi har en vård som finns där när du verkligen behöver den, oavsett var i landet du bor.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Jag gick med i partiet när jag var 18 år. Mitt stora samhällsengagemang och vilja att vara med och påverka, förändra och flytta makten till de som verkligen berörs gjorde att jag valde att bli politiskt aktiv.

Vad ser du mest fram emot med att vara riksdagsledamot den här mandatperioden?

Jag ser verkligen fram emot att få vara norra och östra Skånes röst i riksdagen och försöka föra fram våra frågor på bästa sätt.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som riksdagsledamot?

Jag tror att mina erfarenheter från kommunpolitiken kommer att vara till stor nytta. Både vad gäller hur besluten som fattas i riksdagen faktiskt påverkar vardagen i men också när det gäller att förhandla, föra dialoger och diskussioner med andra partier ser jag att min erfarenhet från den kommunala, nära politiken, är en erfarenhet som stärker mig och partiet.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?

Det är svårt att välja ut en person... Jag inspireras och imponeras av starka, kloka, engagerade och drivande personer som vågar och som vill.