Rivstart för Centerpartiets eftervalsanalys

Nu startar eftervalsanalysen! Gruppen som har fått partistyrelsens uppdrag består av 9 ledamöter samt en företrädare vardera för Centerkvinnorna, Centerpartiets ungdomsförbund och Centerstudenter. Arbetet ska vara klart januari 2019.

Centerpartiet gör det bästa valet på 30 år. Vår riksdagsgrupp ökar från 22 till 31 ledamöter och vi ökar i hela landet, både på landsbygden och i städerna. Vi gör dessutom flera rekordval i kommuner och landsting.

– Eftervalsanalysen kommer till stor del att söka svar på frågan vad vi gjorde rätt. Hur gjorde vi för att få ett så bra valresultat? Det kommer vi analysera väldigt grundligt, säger Linda Ylivainio, gruppens ordförande.

Valanalysgruppen som tillsatts på uppdrag av partistyrelsen består av 9 ledamöter samt en företrädare vardera för Centerkvinnorna, Centerpartiets ungdomsförbund och Centerstudenter. Arbetet ska vara klart januari 2019.

– Vi vill förstås göra ett ännu starkare valresultat 2022, så vi kommer även lägga tid på att undersöka vad vi kan dra lärdomar av och vad vi kan göra ännu bättre i nästa val. Dessutom kommer vi att analysera valet som sådant. Vad för slags val var det? Här ingår att titta på det förändra politiska landskapet, hur värderingarna har förskjutits och hur man kan använda den kunskapen för att vara väl förberedd i nästa val, säger Linda Ylivainio och fortsätter:

– Det är också viktigt att vi studerar det gångna valet på alla tre geografiska nivåer, både kommun, landsting/region och riksdag, så att vi får en helhetsbild av Centerpartiets insats i valet. Därtill måste vi också titta på hur vi agerade både politiskt, organisatoriskt och kommunikativt, eftersom alla dessa delar samspelar och är viktiga för att kunna göra ett bra val.

Eftervalsanalysen ska vara klar i januari 2019.

Centerpartiets eftervalsanalysgruppen består av:

Linda Ylivainio (ordförande), Johan Hedin, Hanna Wagenius, Ulrika Liljeberg, Christer Jonsson, Stina Larsson, Dag Rogne, Emina Music, Per Schöldberg, Helena Vilhelmsson (Centerkvinnorna), Märta Martin Åkesson (Centerpartiets Ungdomsförbund) och Elin Larsson (Centerstudenter).