Rickard Nordin: Sverige måste visa vägen i klimatfrågan

En ny klimatrapport som FN presenterade idag den 8 oktober visar på vikten av kraftiga utsläppsminskningar för att hejda den globala uppvärmningen. Rickard Nordin, Centerpartiets klimatpolitiske talesperson, ser allvarligt på utvecklingen och poängterar vikten av åtgärder som faktiskt ger resultat för klimatet.

- Det här är en viktig rapport som inskärper vikten av effektiva klimatågärder. Här har vi i Sverige en chans att gå före och visa vägen. Men då krävs det åtgärder som ger faktiska resultat för klimatet och inte symbolpolitik som bara låter bra, säger Rickard Nordin.

För att åstadkomma de utsläppsminskningar som är nödvändiga för att klara klimatmålen, krävs nytänk och inte minst satsningar på ny teknik betonar Rickard Nordin och lyfter Centerpartiets satsning på minusutsläpp. IPCC lyfter tydligt fram just möjligheten att ta bort koldioxid ur atmosfären som avgörande.

- Centerpartiet har en lång rad kraftfulla förslag för att ställa om till ett fossiloberoende samhälle. Det handlar till exempel om att lägga pengar på anläggningar för ny, grön miljöteknik som tar bort koldioxid ur atmosfären, alltså helt enkelt skapar minusutsläpp, och införa ett skatteavdrag för företag som går före och använder sig av den tekniken.

Centerpartiet har dessutom lämnat ett flertal förslag för att stimulera klimatsmarta val för både konsumenter och företag och för att stimulera fram bättre lösningar som ger effekt för klimatet.

- Vi vill också ge en rabatt till företag som köper klimatvänliga lastbilar, införa ett grönt avdrag till privatpersoner som gör klimatvänliga investeringar i vardagen och ställa krav på obligatorisk inblandning av biobränsle i flyget. Det är den typen av smarta, marknadsorienterade och teknikoptimistiska lösningar som måste komma på plats, säger Rickard Nordin.