Centerpartiet vill se alliansregering utan SD-stöd

Vid en pressträff under lördagen meddelade Annie Lööf att Centerpartiet fortsatt vill se en alliansregering som söker blocköverskridande samarbeten.
 – Vi tror att Sverige behöver en bredare regering än en liten moderat enpartiregering som stödjer sig på SD, säger Annie Lööf.

Moderaterna har lanserat ett förslag som innebär att Moderaterna är villiga att på egen hand försöka bilda regering. Detta har av M beskrivits som en mindre variant av en Alliansregering. Alliansen består inte av 1, 2 eller 3 partiet utan av fyra partier. Ett regeringsförslag som innefattar färre partier än fyra kan aldrig vara en Alliansregring.

– Det finns möjligheter för Moderaterna att dra tillbaka förslaget om en liten minoritetsregering och fortsätta arbetet med att hitta bredare lösningar tillsammans med Alliansen. Skulle en omröstning nu trots allt komma till stånd i riksdagen kommer Centerpartiet behöva rösta nej till en regering som tar SD:s aktiva stöd, säger Annie Lööf som betonar att dagens nej till en liten moderat minoritetsregering innebär inte ett ja till Stefan Löfven utan att Centerpartiet vill fortsätta försöken att bilda en regering som håller ytterlighetspartierna borta från inflytande.

– Det finns sex partier mellan V och SD. Tillsammans samlar vi 75 procent av väljarna. I processen har det förekommit alldeles för många nej. För att komma framåt behöver vi färre nej och fler ja. Om vi inte lyckas lösa detta genom konstruktiva förhandlingar och samtal är det ett rejält underbetyg till de svenska partierna. Jag vill därför återigen påminna om att i det här parlamentariska läget är det inte enbart Centerpartiet som har ansvaret. Det vilar ett tungt ansvar på alla, i synnerhet på de båda större partierna. Vi behöver nu komma vidare för fler konstruktiva samtal.

Centerpartiet vill hålla ihop Alliansen. Vår linje är i dagsläget den enda realistiska vägen som kvarstår för att bilda en alliansregering.