Möt Kristina Yngwe, omvald riksdagsledamot C

Kristina Yngwe, Ystad, invald från Skåne läns södra.

Jag drivs av visionen om ett hållbart samhälle som bygger på den gröna kolatomen.

Jag är agronom och driver en gård utanför Ystad. Tidigare har jag jobbat som lantbruksrådgivare, bland annat med rådgivning kring lantbrukets miljö- och klimatpåverkan. Jag drivs av visionen om ett hållbart samhälle som bygger på den gröna kolatomen, det vill säga det som växer på våra åkrar och i skogen.

I Sverige sitter vi verkligen på en guldgruva när det gäller att kunna förse framtidens hållbara samhälle med livsmedel, energi, grön kemi etc. Det gäller bara att vi politiker tar vårt ansvar och pekar ut vägen!

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

Landsbygden – och de värden som finns där i form av exempelvis jord och skog – är anledningen till att jag engagerade mig politiskt. Det är för dem mitt politiska hjärta klappar lite extra. Det handlar både om att landsbygden och dess värden är viktiga för ett hållbart Sverige. Och att många på landsbygden idag känner en frustration över att de inte har makt över sin vardag. Besluten fattas någon annanstans, av myndigheter eller politiker, och utan att de har möjligheten att påverka. Det vill jag förändra.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Jag var nationell ordförande i LRF Ungdomen och jobbade mycket för att förbättra förutsättningarna på landsbygden, framförallt för framtiden inom de gröna näringarna. När mitt uppdrag i LRF Ungdomen var slut, kände jag att det var dags att ge mig in i politiken. Centerpartiet var det parti som jag upplevde hade bäst politik och engagemang inom mina hjärtefrågor. Det var också det parti som stod för många av de värden som jag tycker är viktiga: medmänsklighet, frihet, öppenhet och att makten ska ligga nära människan.

Vad ser du mest fram emot med att vara riksdagsledamot den här mandatperioden?

Denna mandatperiod har jag fått möjligheten att leda miljö- och jordbruksutskottets arbete, vilket jag verkligen ser fram emot. Det finns flera viktiga frågor som jag satt och förhandlade förra mandatperioden. Nu ser jag fram emot att driva på för att gå från ord till handling, till exempel när det gäller landsbygdskommitténs arbete och livsmedelsstrategin. Även skogspolitiken måste styras upp.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som riksdagsledamot?

Jag märkte väldigt tydligt förra mandatperioden att min både praktiska och teoretiska erfarenhet av de gröna näringarna är väldigt värdefull i mitt arbete. Jag är utbildad agronom, är uppväxt på gård och driver lantbruk. Jag har jobbat som lantbruksrådgivare med inriktning miljö och klimat, men har också via LRF Ungdomen jobbat näringspolitiskt och med EU:s jordbrukspolitik. Det gör att jag har flera tankar om hur politiken behöver förändras och att jag snabbt kan sätta mig in i nya förslag och se hur detta kommer fungera rent konkret ute i verkligheten.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?

”Blott den förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den” är ett citat av Dag Hammarskjöld som är något av en ledstjärna i mitt riksdagsuppdrag. Jag tycker det finns mycket i hans arv att inspireras av.