Pressträff med Annie Lööf om regeringsbildning

På torsdagsmorgonen har Annie Lööf träffat talmannen och därefter haft en pressträff om vägen framåt.

Annie Lööf har arbetat intensivt med sonderingsuppdraget under en vecka, med flera möten per dag, betydligt fler än någon av de tidigare sonderingspersonerna. Det har varit bra och konstruktiva samtal med företrädare för övriga allianspartier, S och MP.

- Det har varit värdefullt att utgå från sakpolitik i samtalen. Det finns en samsyn om reformbehov på många områden, om än med olika lösningar. Samsynen om behovet av politiska reformer har tyvärr inte varit tillräckligt stark för att bryta upp låsningen i statsministerfrågan, säger Annie Lööf.

- C har grundligt undersökt alternativ som vi säger ja till. Regeringsalternativ där Alliansen håller ihop och det finns en förankring över blockgränsen. Dessa alternativ blockeras dock av andra partier. Så länge dessa blockeringar kvarstår är det fruktlöst att arbeta vidare med de konstruktiva alternativ vi har lagt på bordet, fortsätter Annie Lööf.

- Jag ser det därför inte som meningsfullt att begära ytterligare tid och har nyss berättat det för talmannen. Nu är det upp till talmannen att föra processen vidare, avslutar Annie Lööf.