Centerpartiets förslag på toppkandidater till EU-valet

Om sex månader är det EU-val och idag presenterade Centerpartiets nomineringskommitté sitt förslag till toppkandidater i valet. På första plats vill nomineringskommittén se ett omval av Centerpartiets sittande parlamentsledamot Fredrick Federley.
- Under mina fem år i EU-parlamentet har jag lyckats leverera på flera områden. Jag har bland annat varit drivande bakom ett bättre system för utsläppshandel, säkerställt en ökning av andelen förnybar energi i Europa samt varit ledande i skärpningar av antibiotikaanvändandet till friska djur. Att släppa taget nu vore för tidigt. Det finns mer att göra, säger Fredrick Federley på dagens presskonferens.

Det stundande EU-valet är ett mycket viktigt val. Centerpartiet är redo och väl förberedda för att kunna bidra till att stärka de liberala krafterna i Europa.

– Fredrick Federley har gjort ett fantastiskt arbete som vi vill bygga vidare på för framtiden. Det har därför varit viktigt att hitta kandidater som kan komplettera varandra och bidra ytterligare till det arbete som Centerpartiet driver i parlamentet, säger Jonas Naddebo som representerade Centerpartiets nomineringskommitté på pressträffen.

Listan fastställs slutligt av Centerpartiets förtroenderåd som träffas den 17 december för debatt och beslut.

Så här ser nomineringskommitténs förslag ut på topp-tio:

Fredrick Federley, 40, Europaparlamentariker. Han har under snart fem år representerat Centerpartiet i Europarlamentet och är andre vice partiordförande för Centerpartiet. Tidigare var Fredrick riksdagsledamot och jobbade då med socialförsäkringsfrågor, migrationsfrågor och EU-frågor. Men numera står jordbruk, miljö, klimat och antibiotika samt djurskydd högst upp på agendan för honom.

Abir Al-Sahlani, 42, Projektledare. Hon jobbar idag som projektledare på Centerpartiet. Hon har lång politisk erfarenhet bland annat som riksdagsledamot. Hon är också engagerad i flera internationella och europeiska organisationer såsom t.ex. Liberal International. Hennes mål är att arbeta för att skapa ett Europa där ingen lämnas efter. Genom jämlikhet, delaktighet och möjligheter vill hon bygga en europisk union som är relevant för medborgarna.

Emma Wiesner, 26, Civilingenjör energi. Med rötter i Västerås har Emma varit engagerad i centerrörelsen sedan 2006, bland annat i ungdomsförbundet och nu senast som förbundsstyrelseledamot i Centerstudenter. Emma har också arbetat på Svenskt Näringsliv i Bryssel med klimat- och företagarfrågor. För henne är det viktigt bedriva en liberal miljöpolitik som gör verklig skillnad för klimatet och som stärker Europas företag.

Gustav Hemming, 46, Regionråd. Han är landstingsråd för Stockholms läns landsting och har sedan 2006 arbetat för en hållbar utveckling i både storstad och skärgård. Gustav har ett starkt miljöengagemang och specifikt kring hav och vatten är mycket viktigt i ett EU-perspektiv och något som han vill arbeta med.

Kristina Jonäng, 50, Regionråd. Hon är idag regionråd för Västra Götalandsregionen och har en gedigen politisk bakgrund i Centerpartiet. Förutom sina nuvarande uppdrag har hon varit politisk tjänsteman i riksdagen och i regeringen samt tidigare varit ersättare till Europaparlamentet. Kristnas politiska hantverk och erfarenheter är viktiga för ett arbete i parlamentet. Hon vill arbeta för ett Europa med internationell konkurrenskraft, självsäkert och öppet mot resten av världen.

Louise Grabo, 25, Generalsekreterare
Tomas Mörtsell, 49, Kommunstyrelseordförande
Frida Nilsson, 34, Lantbrukare
Ebba Krumlinde, 42, Projektledare
Eric Luth 23, företagare och student

Läs mer om toppkandidaterna här