Möt Ola Johansson, omvald riksdagsledamot C

Ola Johansson, Kungsbacka, invald från Hallands län.

Ola Johansson, Kungsbacka, invald från Hallands län.

”Hur vi reser och var vi bor är den kanske viktigaste faktorn för ett hållbart samhällsbygge.”

Alla människor ska kunna fatta självständiga beslut om sin framtid. Därför engagerar jag mig i bostadspolitiken. Att tacka ja till en utbildning, ett jobb eller anpassa sig till en ny livssituation kräver att det finns en bostad tillgänglig, där du kan förverkliga dina drömmar, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Jag blev politiskt engagerad när kärnkraftsdebatten var som hetast i slutet av 70-talet och gläds varje dag åt att vara med och förverkliga den miljö- och energipolitik vi kämpade för då.

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

Jag har valt att arbeta med bostadspolitik. Att tillräckligt med bostäder finns är en förutsättning för att hela landet ska leva, att företag ska kunna växa och för att man ska kunna ta ett jobb, eller påbörja en utbildning. Hur vi reser och var vi bor är den kanske viktigaste faktorn för ett hållbart samhällsbygge.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Jag blev medlem i CUF redan som 15-åring för gemenskapens skull. Tidigt blev jag uppslukad av betygsfrågan, kärnkraftsmotståndet, miljön och solidaritet med olika befrielserörelser. Vi ville stoppa motorvägsbygget genom Halland och i stället satsa på järnvägen. Idag, 40 år senare har vi en motorväg, men fortfarande inget dubbelspår. Orättvisorna består och aldrig någonsin har livsvillkoren varit så hotade som de är idag.

Vad ser du mest fram emot med att vara riksdagsledamot den här mandatperioden?

Jag vill medverka till att reformera bostadspolitiken i grunden, med en friare hyressättning, skattereformer och enklare byggregler, så att byggtakten och rörligheten ökar.

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som riksdagsledamot?

Jag har varit medarbetare, konsult, chef och säljare i industrin i över 20 år. Jag är bra på att bygga nätverk och vårda kundkontakter. Kungsbacka, den kommun där jag bor och tidigare varit kommunalråd i, är bland Sveriges största och mest snabbväxande kommuner, där byggbolagen står på kö och det ständigt pågår planarbete. Den utvecklingen vill jag se i hela landet.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?

Mina föräldrar, pappa Rune och mamma Gunnel, har alltid tagit ett socialt ansvar för utsatta barn och unga. De har inte dragit sig för att kritisera översitteri och påpeka orättvisor. Som samhällsengagerade, drivna jordbruksföretagare såg de sina anställdas potential och gav dem möjligheter, oavsett bakgrund, kön eller förutsättningar. De har präglat mitt eget ledarskap och mina värderingar.

Inom politiken, Ivar Franzén, min föregångare som ledamot från Halland 1979–1994. Energipolitiker och förespråkare för grön omställning både nationellt och i Kungsbackas bostadsbolag, EKSTA.