Centerpartiet stärker sina positioner internationellt

En delegation från Centerpartiet var på plats när Liberal Internationals (LI) kongress ägde rum i Dakar, Senegal den 28-30 november. På kongressen omvaldes Abir Al-Sahlani till en tredje mandatperiod som vicepresident och Kristina Yngwe valdes till LI nyinstiftade Climate Justice Committee.

– Liberalism bygger på samarbete. Det bygger på att tillsammans arbeta mot gemensamma mål, inte minst för klimatet så som för mänskliga fri- och rättigheter, säger Abir Al-Sahlani, som också är kandidat till Europaparlamentet för Centerpartiet.

LI är internationell organisation som samlar liberala politiska partier och organisationer från hela världen. Ett av de tre liberala partierna i Senegal stod värd för kongressen. Många statshuvuden fanns på plats, bl a Liberia, Gambia, Elfenbenskusten och Senegal. Oppositionsledare från Sydafrika, Mmusi Maimani, ordförande för Democratic Alliance fanns på plats och tog emot LI:s frihetspris, Price For Freedom.

– Jag tror att vi har mycket att lära av varandra. Det är så intressant att se hur liberala partier i syd som i nord, öst som i väst, fightas på daglig basis mot populisterna och nationalisterna, säger Abir Al-Sahlani.

Till den nyinstiftade Climate Justice Committee valdes på kongressen Kristina Yngwe, Centerpartiets miljöpolitiske talesperson.

– Jag ser fram emot att tillsammans med parlamentskollegor och experter från hela världen utbyta tankar och erfarenheter kring konkreta politiska reformer för att möta klimatutmaningen, och se till att klimatfrågan hålls högst uppe på agendan hos världens liberala partier, säger Kristina Yngwe.

Liberals International är den enda organisationen i världen som spänner sig över hela jordklotet. Det är en viktig organisation där ett politiskt utbyte och gemensamma ståndpunkter görs.

– Den internationella liberala familjen har alltid varit viktig för mig, inte minst för att skapa broar till andra kontinenters liberala partier och söka förstå deras utmaningar. Jag tror att med min svenska erfarenhet kan jag agera en samlande kraft som kan få andra att se de gemensamma nämnare som ändå finns, avslutar Abir Al-Sahlani.

På bild är från vänster Abir Al-Sahlani och Mikaela Hellman som båda medverkade på kongressen från Centerpartiet.