Möt Johan Hedin, omvald riksdagsledamot C

Johan
Hedin, Stockholm, invald från Stockholms kommun.

Johan Hedin, Stockholm, invald från Stockholms kommun.

”Alla människor ska kunna känna trygghet.”

Rättsfrågorna är på många sätt demokratins själva kärna. Alla människor ska kunna känna trygghet från att utsättas för brott och snabbt få bra hjälp när den tryggheten hotas. Att upprätthålla de lagar och regler som vi gemensamt bestämt och att se till att människors som bryter mot dem lagförs är kanske statens allra viktigaste uppgift. Detta måste samtidigt ske med stor rättssäkerhet och på ett sätt som tar hänsyn till människors rätt till sin personliga integritet.

Vilken politisk fråga brinner du lite extra för – och varför?

Vi ser idag hur grundläggande rättsstatliga principer ifrågasätts. Det försvar som alla anständiga partier hållit för demokratiska fri- och rättigheter, inte längre är lika självklart. För mig som jobbar med Centerpartiets rättspolitik varje dag, handlar det om att säkra förtroendet för rättsstaten. Att polisen kommer när man ringer och att den som utsätter andra för brott åker fast och döms. För när människor litar på rättsstaten, litar man också på rättsstatliga principer.

Varför började du engagera dig politiskt och varför i Centerpartiet?

Egentligen var det två saker. Jag blev väldigt imponerad av Maud Olofssons benhårda försvar för de principiella rättigheter som samtliga EU-medborgare hade en självklar rätt att åtnjuta. Andra avfärdade deras friheter som ”social turism”. Sedan var jag som småföretagare väldigt intresserad av företagarfrågor och hade tusen idéer om hur småföretagares tillvaro kunde bli lättare. Centerpartiet var och är det parti som bäst av alla förstår småföretagarens situation.

Vad ser du mest fram emot med att vara riksdagsledamot den här mandatperioden?

Det roligaste är att vi är så många fler och att vi med större kraft kan driva på och vinna nya segrar i riksdagsarbetet. Från att ha varit ensam i mitt utskott är vi nu en grupp. Det jackar upp kapaciteten rent matematiskt, men det innebär också att vi är fler som är med och tänker, bollar och tar initiativ på rättsområdet. Det kommer att innebära en stor skillnad!

Kan du nämna något från dina tidigare erfarenheter som du tror att du kommer att ha nytta av som riksdagsledamot?

Jag har som sagt bakgrund som småföretagare. Det är i sig en viktig erfarenhet, men i den rollen arbetade vi i vårt konsultföretag vanligen i projektform. Det är en arbetsform som faktiskt passar väldigt bra även för riksdagsarbetet. Det är så lätt att man hamnar i en reaktiv roll när allt landar i ens knä. Men ska vi bryta ny mark måste vi ha en tydlig riktning för hur vi tar oss fram. För mig passar projektformen bra. Vi identifierar ett politiskt behov, bestämmer när vi ska ha levererat ett antal skarpa policyförslag på området, träffar människor som kan ämnet väl, läser in oss och jämför vad andra har föreslagit, analyserar allt det – och vaskar fram förslag som vi sedan hittar vägar för att få förverkligade.

En person – levande eller historisk – som du inspireras av?

Det finns många, men just nu tänker jag mycket på Hans Rosling och hans otroliga gärning i att upplysa och folkbilda. I en tid då en auktoritär populism försöker måla upp varje omvärldshändelse som ett bevis för att världen är stadd i irreparabelt kaos, lyckades Hans Rosling med stort hjärta och en briljant hjärna göra vetenskapliga fakta begripliga och trovärdiga. Och visa på alla de fantastiska framsteg som skett, sker och som kommer att ske i en snar framtid.