Emil Källström: Stora reformer behövs

Sverige befinner sig på toppen av en internationell högkonjunktur.
Nu är sista chansen att genomföra de reformer Sverige behöver och som rustar svensk ekonomi inför den kommande lågkonjunkturen.
Det är fokus i den budgetmotion som Centerpartiet lämnar över till riksdagen.
Vi behöver göra stora reformer som möter de utmaningar vi ser för Sverige. Det handlar om viktiga förändringar när det kommer till skatter, bostäder, infrastruktur och arbetsmarknad, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson i Centerpartiet.

Centerpartiets budgetmotion lämnas över till riksdagen i morgon. Fokus ligger på stora, nödvändiga reformer gällande arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, infrastrukturen och skatterna.

Det behövs bland annat reformer på arbetsmarknaden för att fler ska kunna börja jobba. Centerpartiet vill göra det möjligt att ta en anställning till en något lägre ingångslön, för att sedan lära sig på jobbet och klättra på lönestegen i takt med att man får mer erfarenhet.

–Det måste bli billigare att anställa och den ineffektiva Arbetsförmedlingen måste göras om i grunden samtidigt som arbetsmarknadsåtgärderna smalnas av och förändras, säger Emil Källström.

Det behövs också reformer för att öppna upp bostadsmarknaden, inte minst genom att förenkla regler för byggande och göra det enklare att bygga på fler ställen. För Centerpartiet är det även viktigt att hyressättningen ska kunna ske på ett sätt som gynnar rörlighet och tillkomsten av nya hyresrätter. För att bryta den regionala klyvningen krävs det enklare regler för småföretag och förstärkt infrastruktur i hela landet. Inte minst järnvägen måste rustas upp och bredbandsutbyggnaden snabbas på.

Istället för att detaljstyra våra kommuner och landsting vill Centerpartiet kraftigt öka de generella statsbidragen så att kommuner och landsting själva får redskapen att klara sina utmaningar. När det kommer till skatter och regler är det viktigt för Centerpartiet att utgå från de små och växande företag som står för de flesta av de nya jobben som växer fram.

– Skattesystemet bör också reformeras. Sverige behöver en stor grön skatteväxling med högre skatter på miljöfarliga utsläpp och lägre skatter på arbete och företagande. Därför vill Centerpartiet bland annat införa en grön bilbonus för personbilar, premier för transporter som minskar utsläppen och krav på biobränsleinblandning för både flyg och tunga transporter, avslutar Emil Källström.

De konkreta förslagen i budgeten är en fortsättning på de förslag som vi bedrev i valrörelsen och som återfinns i tidigare budgetar. Här kan ni läsa vår budget. , 2 MB.