Det är dags för Europa att välja väg

Det är dags för Europa att välja väg. I vår är det val till Europaparlamentet. Centerpartiet kommer att gå till val på ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa. Idag antar vårt förtroenderåd vår valplattform och lägger där grunden inför det värderingsval som riskerar att dela vår kontinent. Det skriver Fredrik Federley på DN Debatt.

Vi vill föra EU framåt. Vår valplattform ger svar på de stora utmaningar EU och Europa står inför.

- EU-valet 2019 är ett värderingsval. För Centerpartiet är det självklart att världen behöver ett grönt, demokratiskt och frihetligt EU. Centerpartiet går till val på en hoppfull, framtidsinriktad liberal agenda för Europa som blir en motkraft mot den aggressiva, nationalistiska populismen som i land efter land breder ut sig, säger Fredrick Federley.

  1. Ett grönare EU

Världen och Sverige står inför stora klimat- och miljöutmaningar.

EU har som mål att minska utsläppen av koldioxid med 40 procent till 2030 och år 2050 ska de ha minskat med 95 procent. Det är bra, men inte tillräckligt.

- Klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning med mängder av plast i våra hav är hot mot människors planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk tillväxt. Vi går därför till val på ett grönare Europa, där vi ställer högre miljökrav på den europeiska bilindustrin och på att skärpa EU:s system för handel med utsläppsrätter och höja priset på klimatutsläpp inom EU, säger Fredrick Federley.

  1. Ett EU som värnar demokratin

Världen står inför viktiga vägval. Auktoritära krafter vinner mark. Demokratin, liberalismen, medmänskligheten och jämställdheten hotas. För Centerpartiet är det självklart att världen behöver ett grönt, demokratiskt, frihetligt och jämställt EU.

- Demokrati och jämställdhet går hand i hand. Den auktoritära populismen kräver att vi står upp för kvinnors rättigheter och försvarar angrepp mot exempelvis aborträtten. Vi måste målmedvetet föra arbetet för jämställdhet framåt. Centerpartiet går därför till val på att öka andelen kvinnor i EU:s institutioner och organ, säger Fredrick Federley.

  1. Ett friare EU.

För att kunna säkerställa ett demokratiskt och fritt EU krävs det att de gemensamma reglerna efterlevs. Vi vill ställa ökade krav på medlemsländerna att garantera fri- och rättigheter

- Varje vecka ger EU 870 miljoner kronor till Ungern, trots det struntar de i de europeiska värderingarna och grundläggande fri- och rättigheter. Centerpartiet vill därför att länder som undergräver EU:s fundamentala värderingar inte ska få pengar från EU:s olika fonder och program. Att bryta mot EU:s grundläggande värden ska aldrig vara gratis, säger Fredrick Federley.