Annie Lööf: En grön, liberal reformagenda i förslag till överenskommelse

Centerpartiet har kommit överens om ett förslag på en överenskommelse med S, L och MP som är viktig för att ta ansvar för Sverige och genomföra liberala reformer. I morgon, lördag, kommer detta förslag röstas om i Centerpartiets förtroenderåd.
 
- Centerpartiet tar ansvar för att Sverige ska få en fungerande regering. Detta är inte den lösning vi helst hade sett, men det är det bästa möjliga i denna mycket besvärliga situation. Genom denna överenskommelse kan vi åstadkomma en lösning på regeringsfrågan baserat på en liberal reformagenda och tydliga förbättringar för småföretagen, miljön och landsbygden, sa Annie Lööf på pressträffen.

Sverige har haft ett svårt parlamentariskt läge efter valet. Många partier har låst sig vid sina positioner. Centerpartiet har valt en annan väg genom att vi har öppnat upp för samarbeten, vi har utgått från sakpolitiken och vi har satt oss i intensiva förhandlingar. Nu har vi drivit fram ett stort antal liberala reformer med mycket centerpolitik som är något helt annat än den politik som förts de senaste tre åren. Det är liberala reformer för landsbygden, företagen, miljön, arbetsmarknaden, migrationen, integrationen och bostäderna. En politik som är bra för Sverige.
 
- Överenskommelsen gör oss inte till ett regeringsparti. Den här regeringen måste varje år, budget för budget, förtjäna vårt förnyade förtroende. Centerpartiet kommer snarare vara en liberal motor för att göra Sverige bättre. Vi blir nu ett liberalt oppositionsparti, med en självständig ställning och fria att driva en egen politik, men med ambitionen att driva på för det liberala reformarbete som Sverige behöver, fortsatte Annie Lööf på pressträffen.

Valet 2018 var ett värderingsval. Centerpartiet gick till val på att stå upp för medmänsklighet, jämställdhet och tolerans. Vi tog strid emot främlingsfientlighet, misstro och slutenhet. Med denna överenskommelse står vi upp för våra värderingar, samtidigt som vi kan få en regering på plats. Det är en lösning där varken Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet ges inflytande över politiken.

- Centerpartiet kommer fortsätta vara en ansvarstagande och konstruktiv kraft i svensk politik. Vi kommer alltid stå upp för värderingar om humanism, tolerans, jämställdhet och internationellt samarbete. Vi kommer också att driva på för kraftfulla liberala reformer och en ekonomisk politik som främjar jobb, företag och integration. Vi kommer vara ett liberalt oppositionsparti, som tar ansvar för Sverige, avslutade Annie Lööf.

Här kan du läsa mer om Centerpartiets framgångar i överenskommelsen.

Läs hela överenskommelsen här