Annie Lööf: "Vi kommer vara ett liberalt oppositionsparti, som tar ansvar för Sverige"

Med anledning av regeringsfrågan skriver Annie Lööf följande:

Idag har Centerpartiet haft vårt förtroenderåd med representanter från hela landet. Förtroenderådet och samtliga distrikt i Centersverige står bakom en överenskommelse med S, L och MP som är viktig för att ta ansvar för Sverige och genomföra liberala reformer.

Regeringsförslaget är långt ifrån vår önskelösning, men det är den bästa lösningen i en svår parlamentarisk situation. Baserad på den liberala reformagenda som finns presenterad på vår hemsida och på Connect kan vi släppa fram Socialdemokraterna till statsministerposten. Vi är också beredda att ingå budgetsamarbete, som ska gälla från år till år. Detta förutsätter dock att alla fyra partier bestämmer sig för att stå bakom uppgörelsen.

Centerpartiet blir därmed ett liberalt oppositionsparti, som tar ansvar för Sverige och driver fram en liberal reformpolitik.

Vi gör detta av tre anledningar.

  1. Sverige behöver en ny regering. Väljarna har väntat.
  1. Ytterkanterna i V och SD hålls utanför inflytande.
  1. Vi har drivit fram en liberal reformpolitik som vi inte sett under de senaste två mandatperioderna. Om den genomförs kommer det att göra Sverige till ett bättre land.

Detta har inte varit lätt. Det är inte vårt förstahandsalternativ. Men eftersom ingen annan rört på sig i denna process har vårt val varit två. En M/KD-regering med stöd av Sverigedemokraterna. Eller en S/Mp-regering som släpps fram och ingår budgetsamarbete med C och L. Då har vi valt väg och väljer en regering utan stöd av Sverigedemokraterna, baserad på en liberal reformpolitik.

Valet 2018 var ett värderingsval. Vi gick till val på att stå upp för medmänsklighet, jämställdhet och tolerans. Vi lovade våra väljare att ta strid emot främlingsfientlighet, misstro och slutenhet. Med denna överenskommelse håller vi det löftet, samtidigt som vi kan få en fungerande regering på plats och ett mycket stort genomslag för vår politik.

Centerpartiet kommer fortsätta vara en ansvarstagande och konstruktiv kraft i svensk politik. Vi kommer alltid stå upp för värderingar om humanism, tolerans, jämställdhet och internationellt samarbete. Vi kommer också att driva på för kraftfulla liberala reformer och en ekonomisk politik som främjar jobb, företag och integration. Vi kommer vara ett liberalt oppositionsparti, som tar ansvar för Sverige.

Med vänlig hälsning
Annie Lööf

Här kan du läsa om gårdagens nyhet då förslaget presenterades.

Här kan du läsa mer om Centerpartiets framgångar i överenskommelsen.

Läs hela överenskommelsen här