Handlingskraft tar svensk sjukvård framåt

Efter det mest framgångsrika valet på 30 år har Centerpartiet nu en unik möjlighet. En möjlighet som bygger på ansvarstagande och vilja att förbättra. Inte minst inom sjukvården.

Centerpartiet är nu med och styr i 201 av landets 290 kommuner. Det är vi också i 19 av Sveriges 21 regioner. Och med Januariavtalet har vi säkrat att regeringen navigerar efter en liberal karta, istället för en vänstervriden kompass.

– Vi har fått ett stort genomslag för vår politik inom sjukvården i Januariavtalet. Det innebär en möjlighet att steg för steg vända utvecklingen och skapa en närmare vård i hela landet, säger Annie Lööf.

Svensk sjukvård ligger i det internationella toppskiktet vad gäller kvalitet och medicinska resultat. Men samtidigt möter vi nu stora utmaningar. Det handlar om minskad tillgänglighet och växande vårdköer.

– De växande köerna klyver landet. Tillgången till vård skiljer sig beroende på var i landet man bor. Det krävs handlingskraft för att vända den utvecklingen. Den handlingskraften har Centerpartiet, säger Annie Lööf.

Konkret innebär det bland annat att en reformerad kömiljard införs. Ett nationellt sjuksköterskelyft ska höja kompetensen på vårdpersonalen. Patienters rätt till en fast läkarkontakt säkras. Den personliga assistansen förbättras och återupprättas. Insatserna mot psykisk ohälsa stärks. Och hoten mot och jakten på fristående utövare stoppas.

Läs rapporten "En liberal reformkraft som tar Sverige framåt" , 125.6 kB.

Här kan du ta del av Annies tal