C-förslag gör det billigare att anställa och minskar jobbklyftan

Bild

I vårändringsbudgeten för 2019 har Centerpartiet fått igenom flera förslag som gör det billigare att anställa. Annie Lööf presenterar idag en halv miljard för att sänka arbetsgivaravgiften så att unga och de som står långt från arbetsmarknaden kan få jobb.

– Det är första viktiga steg på vägen mot en bättre fungerande arbetsmarknad, säger Annie Lööf.

Sverige har passerat toppen på högkonjunkturen. Trots detta är 350 000 personer arbetslösa. Det krävs kraftfulla åtgärder för att sluta jobbklyftan i Sverige. Arbetsgivaravgiften kommer därför både att sänkas under de första två åren när du anställer din första medarbetare och för unga under 18.

– Vi vet att jobben skapas i de små och växande företagen. Att dessa ges bättre villkor för att skapa fler jobb är en förutsättning för att vi ska kunna bryta tudelningen på arbetsmarknaden, säger Annie Lööf.

Många unga möter idag ett arbetsmarknadens moment 22. För att få ett jobb krävs arbetslivserfarenhet. Men för att få erfarenhet krävs ett första jobb.

Nu kommer arbetsgivaravgiften att slopas för den som anställer unga personer under 18 år, vilket ökar möjligheterna för unga att få sitt första jobb.

– Det är viktigt för ungdomar att få en bra start i sitt yrkesliv. Genom extraarbete och sommarjobb får de erfarenhet, referenser och nya rader i sitt CV. Det underlättar inträdet på arbetsmarknaden och gör det enklare för företag att kunna göra rätt rekryteringar, säger Annie Lööf.

Läs mer om Centerpartiets skattepolitik här