Centerpartiet kämpar för företagen på landsbygden

Bild

För knappt två år sedan sänktes momsen på naturguider från 25% till 6%. I M/KD-budgeten föreslogs en ändring tillbaka till en moms på 25%. Vi vill skapa långsiktiga villkor för företagare på landsbygden och kommer därför i förhandlingarna med regeringen att driva på för att momshöjningen inte ska genomföras.

Vi vill att momsen på naturguider ska ligga kvar på 6%. Det handlar om företag som har sitt fäste på landsbygden och som är oerhört viktiga för turism och företagande i hela landet. Det är företag som sysslar med guidade turer, med kajakpaddling och ridning för att ta några exempel. Företag som visar upp Sverige från sin bästa sida.

Centerpartiet vill därför redan nu i förhandlingarna inför vårändringsbudgeten se till så att momsen inte höjs för de runt 3000 företag som finns inom denna del av besöksnäringen. Detta är en viktig fråga för oss eftersom det skapar jobb på landsbygden.

Vi står för ett tydligt landsbygdsperspektiv i företagspolitiken och vad branschen behöver är inte en fyrdubblad moms. Vad som behövs är långsiktiga spelregler så att de kan investera och växa. Villkor som gör att de kan bygga upp relationer till internationella kundgrupper och fortsätta sätta Sverige på kartan.

Läs mer om vår politik för landsbygden