Budgetnyhet: vi satsar på tjej-och kvinnojourerna

Bild

Vi har länge sett hur tjej- och kvinnojourerna har gått på knäna. Och vi vet hur ovärderliga deras insatser är för utsatta kvinnor. Idag har Annie Lööf presenterat en budgetnyhet som innebär att tjej- och kvinnojourer får mer finansiering.

– Våldsutsatta kvinnor får inte överges, de måste få hjälp och stöd när de behöver det som mest. I förhandlingarna om vårbudgeten har Centerpartiet drivit på för en stabil finansiering till tjej- och kvinnojourerna. Vi har lyckats säkra ett tillskott på 40 miljoner kronor för i år, säger Annie Lööf.

Idag besökte Annie Lööf Agera kvinnojours skyddade boende där flera kvinnor bor med deras barn. Annie Lööf träffade verksamhetschefen Bridgett Stehag som berättade om deras livsviktiga verksamhet. Fruktansvärda berättelser blandades med hopp inför framtiden. De planerar aktiviteter med alla boende på Agera kvinnojour, och påsken hoppas de göra extra speciell. För vissa barn kan det innebära en första påsk utan våld.

– Vi måste ta kvinnors utsatthet och otrygghet på största allvar. Vissa besök etsar sig verkligen fast och besöket på Agera kvinnojour har gjort det. Den ofrihet som drabbar många kvinnor, med bland annat hedersförtryck och psykisk och fysisk misshandel i hemmet, kräver krafttag och politisk handling och ledarskap. Det krävs mer pengar, men det krävs också ett ledarskap som ser till att prioritera de här frågorna. Här gör Centerpartiet skillnad, säger Annie Lööf.

I vårbudgeten finns många viktiga satsningar på jämställdhetsområdet med. Förutom denna satsning på 40 miljoner till tjej- och kvinnojourer tillkommer exempelvis 45 miljoner till arbetet för att stoppa mäns våld mot kvinnor, där bland annat ökad finansiering till Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) ingår.

– Det finns så många som kämpar för att öka jämställdheten: aktiva på kvinno- och tjejjourer, de som arbetar med att bekämpa hedersrelaterat våld och de som sliter för att minska våld i nära relationer. Nu ser vi till att öka deras resurser och möjliggöra för dem att dels arbeta mer långsiktigt, men också ge dem fler kollegor, avslutar Annie Lööf.