Landsbygden stor prioritering i vårbudgeten

Bild

Idag presenterar Annie Lööf nyheter ur den gemensamma budget som S, C, Mp och L lägger fram nästa vecka. Det handlar om satsningar som både ger fler jobb och starkare företag på landsbygden och om stöd och ersättning till såväl skogsägare som lantbrukare som drabbats hårt av fjolårets extrema torka.

– Det här är åtgärder på totalt över en miljard, som tar landsbygden och i förlängningen hela Sverige framåt, säger Annie Lööf.

I den vårbudget som presenteras i nästa vecka så har en av Centerpartiets främsta prioriteringar varit att stärka landsbygden. Idag presenteras en rad nyheter som alla, på olika sätt stärker och utvecklar den svenska landsbygden. Det handlar om hur vi gör det lättare och billigare att starta och driva företag genom kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter.

Men det handlar även om att återställa momsen för naturguider till 6 procent. Moderaterna och Kristdemokraterna höjde i sin budget momsen från 6 till 25 procent på naturguider, vilket har försatt cirka 3 000 företag runt om på den svenska landsbygden i svår situation med risk för kraftigt minskad lönsamhet.

– Centerpartiet står för ett tydligt landsbygdsperspektiv i företagspolitiken och vad branschen behöver är inte en fyrdubblad moms. De behöver långsiktiga spelregler så att de kan investera och växa. Jag är glad över att Centerpartiet har fått igenom vårt krav på att momsen återställs till 6 procent i vårändringsbudgeten, säger Annie Lööf.

Centerpartiet har också drivit på för att få på plats stöd och ersättning till både de lantbrukare som drabbats av sommarens extrema torka och de skogsägare som fortfarande väntar på utlovad ersättning för skyddsklassad skog. Något som nu blir verklighet. Anslagen ökar med 150 miljoner kronor så att de skogsägare som blivit lovade pengar, men inte fått några, nu får det de har rätt till. Stödet till de lantbrukare som drabbats hårt av fjolårets extrema torka ökar med 350 miljoner, jämfört med nuvarande budget. Med det tillskott som presenteras idag kommer vi totalt att satsa 1,57 miljarder kronor (1,11 miljarder kronor 2019 och 460 miljoner kronor 2018) i stöd med anledning av torkan sommaren 2018.

– Effekterna av sommarens torka kan självklart inte enbart mätas i pengar och att komma på fötter igen efter en sommar likt den som gick kommer ta tid för många. Men ska hela landet ha samma villkor och möjligheter måste politiken också se till att göra vad den kan för att hjälpa akut. Därför är jag glad över att kunna presentera detta idag, säger Annie Lööf.

Såhär ser landsbygdspaketet ut i sin helhet:

  • Sänkta arbetsgivaravgifter – totalt 500 miljoner kronor
    • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga under 18 år – 380 miljoner kronor
    • Förlängning av reformen där enmansföretagaren som anställer sin första medarbetare slipper arbetsgivaravgift. Från dagens ett år till två år – 120 miljoner kronor.
  • Bibehållen 6 procent moms naturguider – 170 miljoner kr
  • Ersättning skogsägare – 150 miljoner kr
  • Insatser till följd av bränder och torka – 350 miljoner kr