Fler öppningar för småföretag: nystartsjobben breddas

Bild

Centerpartiet har fått igenom viktiga reformer för arbetsmarknaden i vårbudgeten. Bland annat breddas nu nystartsjobben, vilket innebär att fler småföretag utan kollektivavtal kan få tillgång till statliga subventioner.

Det är i småföretagen de nya jobben växer fram. Förslaget på en breddning av nystartsjobben innebär att personer som länge stått utanför arbetsmarknaden nu kommer i arbete, genom statliga subventioner för arbetsgivare som anställer dessa personer. 

– Nystartsjobben har fungerat bra men det faktum att många småföretag i praktiken har varit avstängda från den här möjligheten har varit dåligt, säger Emil Källström. Med den här förändringen blir nystartsjobben möjliga att nyttja för alla seriösa arbetsgivare.

Läs mer på Di.se