Budgetnyhet: Nu tar vi krafttag för klimatet

Bild

Klimatförändringarna händer här och nu. Fabriker, fordon och kraftverk har pumpat ut koldioxid i atmosfären i århundranden och därför räcker det inte längre med att enbart minska utsläppen – vi måste även använda ny teknik som kan ta bort utsläpp från atmosfären. Idag presenterar Centerpartiet en viktig satsning i vårbudgeten på klimatområdet.

– Vi vill få fart på nästa generations miljöteknik även här i Sverige. Centerpartiet har därför drivit igenom en satsning på 100 miljoner kronor för att etablera nästa generations miljöteknik i Sverige och få till minusutsläpp, säger Annie Lööf.

FN:s klimatpanel bekräftar i sin senaste rapport att om klimatmålen ska nås måste vi få till minusutsläpp. Därför är det mycket viktigt att satsa på forskning inom detta område. Budgetnyheten som Centerpartiet nu presenterar innebär en satsning i vårbudgeten på 100 miljoner kronor för år 2019 på forskning och investeringar i minusutsläpp.

– Detta kommer innebära att vi kan påbörja en resa för att skapa bra förutsättningar för testanläggningar och forskning kring minusutsläpp. Vi vill satsa på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor och därför redan är en del av kretsloppet, på så sätt kan vi inte bara minska utsläppen, vi kan ta bort dem från atmosfären, säger Annie Lööf.

Pengarna kan komma att användas till åtgärder som bidrar till negativa utsläpp av växthusgaser, såsom forskning, utveckling, test, demonstration och investeringar.

– Eftersom vi är ett land med mycket skog, högteknologisk skogsindustri och ambitiösa klimatmål har vi ideala förutsättningar och stor potential för denna typ av ny grön teknik. Vi kan ta på oss den gröna ledartröjan i denna fråga, avslutar Annie Lööf.

Om minusutsläpp

Centerpartiet vill satsa på ny grön teknik för bioenergi för att minska utsläppen.

Ett av de effektivaste sätten att göra det är att utnyttja naturens eget upptag av koldioxid. Biomassa, träd och växter, tar upp koldioxiden naturligt. När man bränner bioenergi från skogen, släpps den koldioxid som träden tidigare fångat upp ut på nytt. Idag går den upp i atmosfären.

Genom att istället använda ny grön teknik för att fånga upp denna naturliga ”gröna” koldioxid, och lagra den i naturliga täta utrymmen så minskar halten av koldioxiden i atmosfären. Då uppstår istället ett ”minusutsläpp”.