Nu ökar vi chansen att rädda människors liv och hälsa

Efter nästan ett decenniums arbete har Centerpartiet i dag fått med sig socialutskottet i frågan om att flytta över ansvaret för missbruksvården, från kommunerna till regionerna. Med detta stora steg kommer risken för att människor med beroendesjukdomar faller mellan stolarna drastiskt att minska.

– Det här är en enorm framgång för alla de som idag lider av beroendesjukdomar. Sverige har fem gånger så hög dödlighet i den gruppen än andra länder. Det kan helt enkel inte få fortsätta så här, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson.

I Sverige idag är missbruksvården och den psykiatriska vården delade på två huvudmän. Regioner och landsting sköter den psykiatriska vården och kommunerna har hand om missbruksvården. Det är ett stort problem, eftersom det finns tydliga kopplingar mellan missbruk och psykisk ohälsa. Uppdelningen gör att alltför många människor faller igenom systemet, utan att någon fångar dem.

– Det här handlar ju inte bara om de som fastnat i beroenden, utan om hela familjer som drabbas. Om barn som far illa och om föräldrar eller andra släktingar som ger upp allt för att hjälpa en anhörig att komma till rätta med sitt liv. Om vi politiker kan göra något för att förändra den situationen måste vi givetvis göra det. Nu har vi fått med oss en majoritet av alla partier och hoppas att förändringen också röstas igenom riksdagen. Det betyder att det Centerpartiet ensamma kämpat för i nästan ett decennium nu kan bli verklighet. Jag är oerhört glad och stolt över det – för nu ökar vi chansen att rädda människors liv och hälsa, säger Anders W Jonsson.