C vill göra kontrollerade beteenden i nära relationer olagligt

Bild

Under 2018 ökade anmälningar om våld i nära relationer med 32 procent jämfört med året innan – hela 13 000 anmälningar gjordes. Men det finns många som fortfarande lever i destruktiva förhållanden utan möjlighet att anmäla. Det saknas helt enkelt tillräcklig lagstiftning, vilket nu Centerpartiet vill åtgärda.

När anmälningar om våld i nära relationer kraftigt ökar är det ytterst viktigt att vi agerar. Centerpartiet vill därför utreda möjligheten att göra även s.k. kontrollerande beteenden i nära relationer brottsligt. I Storbritannien finns redan en lagstiftning på plats sedan 2015 och har lett till att fler än 9 000 åtal väcktes under 2017-18.

– Det här är en viktig jämställdhetsfråga. Det som leder till våld i nära relationer börjar ofta med kontrollerande beteenden och psykisk misshandel. Förövaren bryter ner självkänslan och det gör att den som utsätts inte kan leva ett självständigt liv, säger Abir Alsahlani, riksdagsledamot (C).

Det kan handla om att isolera ens partner från deras vänner, kontrollera vad den gör på fritiden eller till exempel förhindra läkarbesök. Ofta handlar det om att få den utsatte att känna sig värdelös genom att upprepat tala nedlåtande eller kränkande, gå igenom telefonräkningar och kontrollera hemmets inkomster.

– Rättsväsendet bör kunna stoppa våld i nära relationer redan i ett tidigt skede. Jag är helt övertygad om att detta förslag skulle göra skillnad. Genom att kriminalisera kontrollerande beteende i nära relationer stärker vi kvinnors rätt och deras möjlighet att komma ur en destruktiv relation innan det är för sent, säger Abir Alsahlani.