Centerpartiets reform ger fler människor jobb

Bild

Idag står 100 000-tals svenskar utanför arbetsmarknaden. De vill ha ett jobb och företag vill anställa. Men med dagens arbetsrätt vågar arbetsgivare inte anställa, på grund av för höga kostnader och för många och krångliga regler.

Idag presenterades den utredning som nu får i uppdrag att komma fram till hur en ny arbetsrätt ska se ut. Direktiven är tydliga – arbetsmarknaden ska bli mer flexibel. Det ska bli enklare att få ett jobb, enklare att byta jobb och enklare att hitta ett nytt jobb om man blir uppsagd. Företagen får ett markant större ansvar för det livslånga lärandet, att hålla sina anställda ajour med branschens utveckling.

– Det här är en historisk vändpunkt för den svenska arbetsmarknaden. Efter årtionden av diskussioner ska det nu bli enklare att anställa, så att rörligheten ökar och fler arbetsgivare kan anställa personer som är utsatta. Samtidigt ska alla anställda få nya möjligheter att utveckla sin kompetens och fortsätta lära hela livet och kunna få möjlighet att få andra jobb lättare, säger Martin Ådahl, talesperson i arbetsmarknadsfrågor.

Med en flexiblare arbetsmarknad står Sverige bättre rustat att möta konjunkturnedgångar, det visar bland annat de liknande system som finns i Danmark och Tyskland idag.

– Det är på tiden att Sverige får en modern arbetsmarknad, med mindre regelkrångel och fler möjligheter. Utredningen kommer att lägga stort fokus på just småföretagen och deras roll i en modern och flexibel arbetsmarknad. En arbetsmarknad som klarar lågkonjunkturer bättre, med förändringar som redan gjorts i till exempel Danmark och Tyskland, säger Martin Ådahl.