C vill underlätta klimatsmarta resor i EU

Centerpartiet lägger nu fram en rad förslag för att det ska bli mindre krångligt att resa med tåg över nationsgränserna.

– Ska vi trycka tillbaka klimathotet, då måste det bli lika lätt att ta tåget som flyget, både på semestern med familjen och på affärsresan, säger Fredrick Federley.

I dag är det svårt att resa klimatsmart i Europa. Så fort man ska korsa nationsgränserna tappar tåget i konkurrenskraft. Det är oftast dyrare att ta tåget än flyget, och inte minst är det betydligt krångligare. Dels är det svårt att boka en tågresa till utlandet, dels innebär resan väldigt många byten.

Detta är ett stort problem, eftersom det behövs en grön omställning av transporterna i Europa.

– Ska vi lyckas trycka tillbaka klimathotet, då måste vi ställa om till gröna transporter i Europa. Därför behövs det kraftfulla åtgärder på EU-nivå, säger Fredrick Federley.

Centerpartiet lägger nu fram en rad förslag för att göra det enklare att boka och resa med tåg genom Europa.

– Det ska vara enkelt att ta tåget, både på semestern med familjen och på affärsresan. Tåget måste börja korsa nationsgränserna på allvar. I framtiden måste det vara minst lika självklart att ta tåget som flyget genom Europa, säger Federley.

Att tågtrafiken i Europa ser ut som den gör beror på att det i många europeiska länder inte råder fri konkurrens på järnvägen, på samma sätt som det gör i Sverige. Dessutom finns det inga krav på att tågbolagen ska ha öppna bokningssystem, till skillnad från flyget där det är enkelt att söka flyg och jämföra priser på ett och samma ställe.

– Det behövs fri konkurrens på järnvägarna i Europa, precis som vi har i Sverige, och det behövs öppna bokningssystem i hela EU så att kan man planera sin resa på nätet. Momondo, Trivago och flygresor.se - allt detta som finns för flyget i dag måste vi i framtiden ha även för den europeiska tågtrafiken, säger Federley.

Dessutom saknas i dag tydliga konsumenträttigheter för tågresenärer, gällande till exempel ersättning och hjälp vid försening. Centerpartiet vill därför ge tågresenärer minst samma konsumenträttigheter som flygresenärer.

Centerpartiet vill också göra det enklare för resenärerna att se vilken klimatpåverkan resan har. Vi vill införa krav på klimatdeklaration för transportföretagen, så att alla resenärer snabbt och enkelt kan jämföra resornas klimatpåverkan. Fredrick Federley menar att det till stor del handlar om att stärka konsumenternas makt.

– Människor vill vara klimatvänliga. Vi i Centerpartiet är övertygade om att många gärna skulle ta tåget istället för flyget även på längre resor, om det inte vore så otroligt krångligt. Det måste vara lika enkelt att boka och resa med tåg i Europa som det är att flyga.