C vill se plastförbud och mer återvinning i EU

Varje år dör hundratusentals fåglar och däggdjur till följd av nedskräpningen från plastartiklar. Fortsätter detta så kommer det snart att finnas mer plast än fisk i våra hav. EU måste höja ambitionsnivån genom att förbjuda fler plastartiklar och skapa bättre förutsättningar för återvinning.

Centerpartiet presenterar idag två förslag för renare havsmiljö. Dels måste Europa gemensamt ta ansvar för att ta hand om den plast som vi kan återvinna – vi måste skapa bättre förutsättningar. Dessutom behöver fler skadliga plaster förbjudas, särskilt engångsartiklar som är svåra att återvinna och som ofta hamnar i havet.

– Åtta av de tio vanligaste engångsartiklarna som används i EU idag är ännu inte förbjudna. Där måste EU göra mer. Vi vill att förbudet ska utökas och till år 2025 omfatta fler produkter i plast. Exempelvis dryckesmuggar och lock, godisförpackningar, matlådor och snabbmatsförpackningar, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Varje år produceras 26 miljoner ton plastavfall i Europa, och mindre än en tredjedel återvinns. Sedan exporteras avfallet, förbränns eller grävs ned – mycket av det hamnar i naturen. Användningen av plaster har ökat med mer än 200 gånger sedan mitten av förra seklet (från 1,5 miljoner ton till 322 miljoner ton per år).

– Det är en fullkomligt ohållbar utveckling. Mer plast måste återvinnas i EU. Sverige är ett föregångsland i den frågan, vi måste nu dela med oss av våra lärdomar, säger Annie Lööf.

En gemensam standard för återvinning behöver tas fram för hela EU.

Företag, forskning och innovation är en hävstång i den gröna omställningen och här ligger svensk industri redan långt fram med exempelvis utveckling av biologiskt nedbrytbara engångsartiklar från skogsråvara. Fler länder i Europa bör följa vårt exempel.

Läs hela artikeln