Nya förslag för grönare flyg

Möjligheten att kunna resa och upptäcka nya platser är något vi ofta ser som självklart. Men ska vi resa mer hållbart och dessutom bevara ett öppet och dynamiskt Europa, så måste utsläppen från flyget minska. Annie Lööf och Fredrick Federley presenterade idag flera konkreta förslag för att göra flyget grönare.

EU:s förmåga att minska våra gemensamma utsläpp är direkt avgörande för att klara klimatutmaningen och minska utsläppen från transportsektorn.

– Ska EU klara av att minska sina utsläpp och uppfylla sin del av Parisavtalet, då måste våra transporter bli grönare. Flyget står idag för ungefär 13 procent av utsläppen från transporter inom EU. Flygresandet väntas dessutom öka, vilket innebär att utsläppen kommer att öka. Vi måste agera tillsammans för att hitta grönare lösningar för resandet, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Satsningar på klimatsmart resande genom exempelvis tåg är viktiga, och Centerpartiet har lagt fram konkreta förslag på området. Men på många sträckor kommer flyget att vara det mest rimliga alternativet för människor. Därför är den enda vägen framåt att göra flygandet mer hållbart.

– Kan vi i EU kombinera resande och en växande ekonomi med minskande utsläpp, då kan vi inspirera stora utsläppsländer som Kina, USA och Indien att gå samma väg, säger Fredrick Federley, europaparlamentariker (C).

Centerpartiet föreslår att allt flyg till och från EU ska ingå i systemet för utsläppsrätter. Idag omfattas inte internationella flygresor, exempelvis flyg från ett EU-land till Kina, eller från USA till EU. Detta duger inte. Utsläppsrätterna måste dessutom auktioneras ut till flygbolagen fullt ut, från och med 2025. Flyget ska alltså betala för de utsläppsrätter som de idag får gratis.

Vi behöver också mer biodrivmedel till flyget. Målet för användning av förnybar energi i transportsektorn är bara satt till 14 procent 2030. Centerpartiet vill fördubbla det till 30 procent 2030, och 60 procent 2040. Biodrivmedel kommer spela en avgörande roll för att nå målen, därför måste bättre villkor komma till, såväl som större investeringar. EU måste också driva på hårdare för att möjliggöra rakare flygvägar. Det skulle leda till stora bränslebesparingar och minskade utsläpp.

Läs hela rapporten , 150.3 kB.