C vill belöna minusutsläpp på EU-nivå

Utsläppen minskar inte i samma takt som tidigare. För mycket koldioxid har släppts ut i atmosfären, nya utsläpp bromsas inte snabbt nog. Det krävs en effektivare politik i EU för att vända utvecklingen. Via ny grön teknik kan vi ta bort utsläpp från atmosfären – det som kallas minusutsläpp. Annie Lööf presenterade idag förslag för minusutsläpp på EU-nivå.

Tekniken för minusutsläpp är dyr och betalningsviljan är låg. I Sverige har Centerpartiet fått igenom en satsning på 100 miljoner kronor för år 2019 på minusutsläpp. Det är ett viktigt steg. Nu måste satsningen skalas upp på EU-nivå.

– Klimatförändringarna händer här och nu. Fabriker, fordon och kraftverk har pumpat ut koldioxid i atmosfären i århundranden och därför räcker det inte längre att enbart minska utsläppen – vi måste använda ny teknik som kan ta bort utsläpp från atmosfären, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Centerpartiet vill skapa ett system för minusutsläpp på EU-nivå där varje aktör som genererar minusutsläpp kan få ersättning för det. FN:s klimatpanel bekräftar i sin senaste rapport att om klimatmålen ska nås måste det inkludera minusutsläpp. EU bör därför belöna minusutsläpp och på så sätt se till att tillräckliga investeringar kommer på plats.

– Vi vill att 10% av EU:s innovationsfond ska gå till att finansiera minusutsläppen samt till satsningar på teknik, infrastruktur och anläggningar. I dagsläget innebär det ca 13,5 miljarder kronor på tio år, säger Annie Lööf.

Läs hela artikeln i DN