EU behöver en gemensam anti-traffickingstyrka

Trafficking är ett fortsatt problem i Europa och i världen. Nu måste arbetet mot människohandel prioriteras högre av EU, så att brottsoffer får upprättelse och förövarna kan straffas. Annie Lööf presenterade idag ett flertal förslag för att bättre kunna bekämpa människohandel på EU-nivå.

I dag är ungefär 30 miljoner människor i världen utsatta för trafficking, och brottsligheten är ofta gränsöverskridande. Det kan handla om utnyttjande för sexuella ändamål, olika typer av arbete eller att brottsoffren tvingas till tiggeri. Ofta bottnar fallen i faktorer såsom social utsatthet, fattigdom, korruption och kriminalitet.

– Människohandel och trafficking är moderna former av slaveri. Tyvärr är brotten ofta svåra att bevisa, inte minst för att den utsatta kan ha rest genom flera länder. Då faller brottet mellan olika länders polismyndigheter, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Centerpartiet vill att EU gemensamt ska kunna bekämpa människohandel, eftersom brotten ofta begås över länders gränser. Därför måste det tillkomma en särskild styrka för anti-trafficking på EU-nivå som kan ta ett gränsöverskridande grepp, genom att skapa särskilda enheter inom Europol och Eurojust (de europeiska organen för brottsbekämpning och rättsliga frågor).

De resurskrävande brottsutredningar måste även kunna finansieras gemensamt av EU, via ett tillskott på 10 miljoner euro per år. Slutligen måste vi tredubbla satsningarna mot trafficking – från 15 miljoner euro till 45 miljoner euro – via bland annat EU:s sociala fond.

– Den fruktansvärda handeln med människor måste få ett slut. Brottsoffer måste få upprättelse och de som utnyttjar de svagaste i samhället måste straffas. Europa ska vara tryggt även för de mest utsatta medborgarna, säger Annie Lööf.

Läs artikeln i DN.