Lagbrott mot djur i EU måste straffas 

Djurskyddet måste förbättras i hela EU. Varje år transporteras 1,37 miljarder djur antingen inom EU eller från ett EU-land till ett annat land. Ofta är förhållandena minst sagt ovärdiga och ibland är djuren helt utan mat och vatten. EU måste agera. Centerpartiet vill se flera åtgärder för att säkerställa att lagbrott mot djur tas på allvar.

Det finns redan strikta regler och grundlig lagstiftning när det gäller djurstransporter i EU. Men lagen följs inte ordentligt. EU måste arbeta mer med brottsförebyggande åtgärder, även när det gäller brott mot djur.

– Trots att de som bryter mot djurskyddslagen bötfälls för undermåliga djurtransporter är det fortfarande lönsamt att ta den kostanden eftersom vinsten är högre, säger Fredrick Federley, europaparlamentariker (C).

Centerpartiet vill införa ett minimibelopp för böter som utdelas inom EU, när någon bryter mot djurskyddslagen och orsakar djurs lidande. Det behövs också ett EU-krav för ett antal årliga kontroller av djurtransporter. Slutligen behövs gränsöverskridande polisiärt arbete i djurfrågor.

– Sverige är ett föregångsland när det kommer till sund mat och djurhållning. Det är dags att hela EU tar djurens välfärd på allvar och på riktigt straffar de som bryter mot lagen, säger Frederick Federley.

Läs artikeln i DN.