Utvidgning av RUT-avdraget leder till fler jobb

Idag presenterade Annie Lööf ytterligare steg i RUT-reformen för att få fler att komma i arbete och underlätta i människors vardag. En utredning av RUT-avdraget ska nu påbörjas, med skarpa förslag om hur fler tjänster ska inkluderas och hur ett utökat avdrag för äldre kan se ut.

Förslagen om ett utvidgat RUT-avdrag innehåller ett höjt tak till 75.000 kronor och hur ett äldre-RUT kan utformas. Ytterligare tjänster som ska inkluderas är bland annat tvätteritjänster, flytt-tjänster och trygghetstjänster.

– Breddandet av RUT-avdraget är bra för Sverige. Det kommer att leda till att människor får tillgång till fler tjänster som underlättar deras vardag, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Sverige går nu mot en lågkonjunktur. Då är det extra viktigt att stimulera företagande och att skapa arbetstillfällen. Utvidgningar av RUT-avdraget är viktiga satsningar för att stimulera ekonomin.

– Små och växande företag behöver rätt förutsättningar för att kunna må bra. Ett utökat RUT-avdrag kommer att bidra till att fler företag får chansen att växa och anställa fler, säger Annie Lööf.