Så minskar vi jobbklyftan och utanförskapet

Under Järvaveckans första dag, 12 juni, presenterade Annie Lööf ”En svensk nystart”, det vill säga det arbete som Centerpartiet driver för att sluta jobbklyftan och minska utanförskapet. Nyanlända måste ges rätt förutsättningar att komma in i det svenska samhället och etablera sig.

Initiativet baseras runt ett integrationsår, då nyanlända får chansen att snabbt lära sig svenska, bygga en förståelse för vårt samhälle och få ett jobb. En så kallad svensk nystart. Människor måste ges samma möjlighet till ett jobb, samma möjlighet att bidra till samhället, om Sverige ska växa sig starkare.

– Situationen i våra utanförskapsområden har allt för länge handlat om just utanförskapet. Vi måste istället få det att handla om vägen in i jobb och in i egen försörjning, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Under Almedalen 2018 introducerade Centerpartiet konceptet "En svensk nystart". Många av förslagen möttes då av ljummet intresse från flera partier, men är idag en del av Januariavtalet. Bland annat handlar det om praktikplatser, samhällsorientering, mentorskapsprogram, etableringsjobb och språkkunskaper. Det handlar också om bättre företagsvillkor, med sänkta kostnader och färre regler. För med starka lokala företag kan fler lokala jobb växa fram.

– Vi arbetar hårt för att, bit för bit, förändra svensk integration till det bättre. Allt hänger ihop. Det är den insikten som måste vara grunden för en framgångsrik integrationspolitik, säger Annie Lööf.

Se hela talet här.