Nu görs viktiga satsningar på cancervården

I år görs stora satsningar på cancervården, med särskilt fokus på barncancer och på standardisering av olika behandlingar, för att uppnå en mer jämlik vård i hela landet och för att korta vårdköerna. Totalt satsas 446 miljoner 2019.

Satsningarna är en följd av den nationella cancerstrategi som introducerades 2009 av Alliansregeringen. Varje år ser staten tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gemensamt över behoven för cancervården, och beslutar om vilka satsningar som ska göras. I överenskommelsen 2019 är det bland annat barncancerområdet som ska investeras i, dit 60 miljoner kronor går.

– Att överenskommelsen innebär ökade satsningar för barncancervård är otroligt viktigt och glädjande. Även om det är ett område med hög överlevnad ser vi att många av de som behandlats tappas bort när de blir vuxna, säger Anders W. Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C).

85 procent av de barn i Sverige som får cancer överlever. Det gör att vi idag har 11 000 människor som har haft cancer som barn men som har överlevt, det är en fantastisk siffra. Men tyvärr drabbas 70 procent av de överlevande patienterna av någon form av senkomplikationer, varav en tredjedel är allvarliga. Många av komplikationerna missas tyvärr, med tanke på att bara omkring 14 procent erbjuds uppföljning. Därför är detta ett viktigt steg.

I årets överenskommelse går hela 340 miljoner till tillförbättrad standardisering av cancervård. Satsningarna ska gå till att skapa bättre tillgänglighet för utredningar och behandlingar av olika cancerdiagnoser och för att sudda ut skillnaderna som idag finns mellan landets regioner.

– Vi måste korta vårdköerna och få en mer jämlik vård i hela landet. Idag finns tyvärr variationer både mellan olika cancerdiagnoser och mellan landets regioner. Det helt oacceptabelt och något som vi måste komma till bukt med, säger Anders W. Jonsson.

Läs mer i Expressen