Viktiga insatser för arbetet med psykisk ohälsa

Ett av de vanligaste hälsoproblemen i Sverige idag är psykisk ohälsa. Antalet psykiatriska diagnoser ökar dessutom, särskilt för kvinnor och unga. Nu avsätts mer pengar till en rad förbättringar på området i en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Satsningarna är totalt på omkring 1,8 miljarder kronor 2019.

Sjukskrivningar som sker till följd av psykisk ohälsa fortsätter att öka. Det handlar inte minst om stressymptom och kvinnor är en klart överrepresenterad grupp. Tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symptom för omkring 90 procent av alla sjukskrivningar till följd av psykisk ohälsa. Även väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatrin fortsätter att öka.

– Centerpartiet har under en lång tid lyft de växande köerna inom BUP som ett allvarligt problem. Vi måste snabbare möta psykisk ohälsa hos barn och unga för att erbjuda rätt hjälp, säger Anders W. Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C).

I år satsar staten och SKL sammanlagt omkring 1,8 miljarder kronor på psykisk ohälsa. Flera åtgärder omfattas av överenskommelsen, såsom att korta väntetiderna, skapa bättre tillgång till traumavårdsinstanser och jobba mer förebyggande med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Merparten fördelas direkt till kommuner och landsting.

– Människor måste snabbare få hjälp när de drabbas av psykisk ohälsa. En viktig del i årets satsning är att göra informationen om väntetider mer tydlig för patienterna. Det måste bli enklare att veta vem som kan ta emot i tid och var väntetiderna är kortast, genom exempelvis 1177.se. säger Anders W. Jonsson.

Läs hela artikeln