Ny kommitté tar fram långsiktig migrationspolitik

Sverige behöver en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Därför kommer ett stort arbete framöver att göras av en ny parlamentarisk kommitté dit alla riksdagspartierna är inbjudna, som ska ta fram en bred blocköverskridande överenskommelse för framtiden.

Migrationspolitiken har de senaste åren utgjorts av tillfälliga lagar och brist på långsiktighet. Det håller inte. Därför välkomnar Centerpartiet nu den nya parlamentariska kommitté som ska driva fram blocköverskridande lagstiftning och överenskommelser, brett föränkrad i riksdagen.

– Det här var ett vallöfte från oss i Centerpartiet. Vi har länge velat se en bred och konstruktiv överenskommelse om migrationspolitiken, som även förenar medmänsklighet med ordning och reda, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson (C).

Riksdagen har även tagit beslut om att den tillfälliga asyllagen ska förlängas i ytterligare två år, men med en viktig förändring. Barnfamiljer som flytt från krig och förtryck får möjlighet att återförenas – ett viktigt vallöfte från Centerpartiet. Den tillfälliga lagen förlängs i väntan på att kommittén kommit på plats och kan ta fram mer permanent lagstiftning.

– Detta är ett av många exempel på att förslagen i Januariavtalet är mer än bara löften på ett papper. Till hösten inleder vi det gedigna arbetet med att ta fram en mer långsiktig migrationspolitik som vi hoppas kommer få ett brett stöd, säger Johanna Jönsson.